'Freddi', 'Handel', 'Pink Robusta',
'Rosendorf Sparrieshoop'
I have bought 'Freddi' in a Garden Center  in July 1995; a little shrub covered with charming semi-double, salmon-pink flowers with the bright yellow eye. It was planted in 'Rosarium' in July and after one month 'Freddi' has ceased flowering. The picture (left) is taken in July 1996, with the analog camera of coarse. Much later I sent some  pictures of  my roses to 'Roslista' and they said - there is not such rose as 'Freddi', that must be 'Ferdy' instead. I began to look for 'Ferdy' and 'Freddi' in literature and I found actually only 'Ferdy' or 'Ferdi', a ground-cover rose, flowering continuously.. or repeating. Mine had got flowers only once in summer with only one exception.

Jag har köpt 'Freddi' i en plantskolla 'Hos Nissie' i Uddevala året 1995 i juli  och planterade i Rosariet. Jag har fallit för rosen som just blommade, översållad med laxrosa halvdubbla blommor med ljusgul mitt. Rosen överblommade efter en månad, den är sommarblommande ros och inte remonterar, med bara ett års undantag. Bilden till vänster är från juli 1996, tagen med en dålig analog kamera. Sedan när jag skickade rosbilder till 'Roslistan' sade de att det inte fanns någon 'Freddi' utan 'Ferdy' eller 'Ferdi'.
But my 'Freddi' (that was a name on the label) is not looking like any ground-cover, I think. It is a wide, bushy but quite upright shrub and after some years 'Freddi' was taller and taller (ca 1,5m), despite of that I pruned it every spring. And it did not repeated flowering at all. Then people in 'Roslistan' said that in other books about roses they describe 'Ferdy as 'flowering once, in summer'. I have seen those books and it was right. Now I do not know what I had got - 'Freddi' or 'Ferdy'? Whatever, the rose is rather hardy and robust, not much damaged after hard winter 2002/2003 and not so much susceptible to diseases as they wrote. 
All pictures but from 2002 and 2005 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

'Ferdy' är marktäckande ros och enl. Beales blommar ständigt hela sommar. Min ros växer visserligen lite på bredden (det gör också ex. 'Mozart') men är helt upprätt och trots att jag klipper den varje vår, växer under sommar till ca 1,5 m, men inte mer, och remonterar inte alls. I svenska rosböcker beskrevs Ferdy som "utpräglad marktäckare.. med 2-3m långa krypande grenar".  'Freddi' har styva, upprätta grenar, aldrig krypande och aldrig så långa som 2-3 m. Men det finns andra källor  som beskriver Ferdy som engångsblommande. Nu vet jag inte - har jag haft en 'Freddi' eller 'Ferdy'? I alla fal är rosen nästan frisk och härdig, obetydliga skador efter vinter 2002/2003.
Alla bilderna utom från 2002 och 2005 var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.  
Left: 'Freddi' in July 1999
Above: the 23rd June 2002

Vänster: Freddi i juli 1999
Ovan: den 23dje juni 2002
'Handel' (in Sweden is called 'Händel') is a modern climber, at least in literature, but in Sweden I am not sure. The rose is rather susceptible to diseases, I believe. My 'Handel' was never healthy and died on the spring  1999. It was planted in 'Rosarium' in the autumn 1996. Flowers were shapely and  bi-coloured - white with pink and red markings on the petal edges.
Very beautiful in nature but on the pictures - rather "kitschy". Pictures have been taken with a bad analog camera, maybe would nicer using digital..

Händel är klassad till moderna klätterrosor men jag tror inte att den kan bli klättrare i Sverige. Rosen är mycket mottaglig mot sjukdomar. Särskilt mjöldag. Händel var planterad hösten 1996. Efter vinter 1998/99 dog Händel  på våren.
Blommorna har Händel vackra, "ädla", vita, med cerisrosa kanter och schatteringar. Men på bilderna såg min Händel ut mycket "kitschy". Det kunde vara "skuld"av en dålig analog kamera jag hade haft,  med en digital tror jag vore det snyggare bilder..
Above:  'Handel' in1996

Ovan:  Händel i 1996
Around 'Handel' you can see self-sown Delphinium grandiflorum.Runt Händel - självsådd blå kinesiska riddarspore.
Above & Below: 'Handel' in 1997
Ovan & nedanHändel i 1997
'Rosendorf Sparrieshoop'
'Handel'
'Freddi'
'Rosendorf Sparrieshoop' (Kordes, 1988) was a mistake which I regret only a little. I have  seen in the books rose 'SparrieshoopKordes 1953 and I liked it very much. So, I ordered it at Kordes nursery and I overlooked that the rose I had got had name 'Rosendorf Sparrieshoop'. The first flower was a big disappointment. It was not too bad, but it was not 'Sparrieshoop'! I wrote to Kordes and they said that 'Sparrieshoop' has been since some years of too bad quality to be sold  and they do not it any more. If I sow then Beales catalogue, I could see they were still selling 'Sparrieshoop', the sort from 1953.
All the pictures but from 2002 have been takeb with the analog camera Minolta-Riva.

Rosendorf Sparrieshoop (Kordes 1988) var egentligen ett misstag men jag ångrar det inte så mycket. När jag studierade roslitteratur innan jag började köpa fler rosor, har jag blivit förtjust i rosen 'Sparrieshoop', med otroligt vackra, enkla blommor med ovanlig varmrosa nyans och ljusgul mitt. Jag hittade då adress till Kordes plantskola och beställde rosor, bl.a. min favorit. Jag har förbisett helt att rosen i katalogen och på etiketten hette faktiskt 'Rosendorf Sparrieshoop', jag trodde att det var något bara formelt som det att Heidelberg hetter också Grus an Heidelberg. Men när jag såg första blomman på rosen, var jag mycket besviken. Det var helt annorlunda än på alla bilder!
Så småningom skrev jag till Kordes och frågade hur det egentligen står till. Jag fick svaret att rosen Sparrieshoop,  Kordes 1953, säljes inte längre p.g.a. dålig kvalitet! Men om jag hade haft då katalog från Beales, kunde jag se att de säljer fortfarande den äkta Sparrieshoop.
Alla bilderna utom en from 2002 var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
'R. Sparrieshoop' in the August 1998.  The rose was planted in autumn 1997. It is often repeating and getting older almost never. The flowers are like made of china and petals practically never drop down. The rose is healthy with glossy foliage. Year 2000 it has got rather long shoots (ca 150 cm), almost climbing, and those long shoots was not damaged by frost. 

R. Sparrieshoop i augusti 1998. Rosen var planterad hösten 1997. Den blommade nästa sommar och är ofta blommande. Blommorna ser ut som gjorda av porslin och aldrig åldras - blombladen sitter kvar i evighet, aldrig faller ner. Rosen är frisk och har glänsande bladverk.  Året 2000 har rosen skjutit mycket långa skott som om hon började klättra - och de blev inte skadade under den dåliga vinter 2000/2001.
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Up
Bakåt
Up
To Roses
'R. Sparrieshoop' in August 1999.
R. Sparrieshoop in augusti 1999.
'R. Sparrieshoop' the 5th July 2002.
R. Sparrieshoop den 5te juli 2002.
'R. Sparrieshoop' the 8th August 2002. The rose is doing very well - it became bushy and some shoot were rather long, almost alike a climber. It is rather healthy too. It was not protected at all  and has got some damages after the hard winter 2002/2003.
 
R. Sparrieshoop den 8de augusti 2002. Rosen utvecklas ganska bra, har fått starka, mycket långa skott som blev dock lite skadade efter vinter 2002/2003, men rosen har inte haft något skydd eller täckning denna vinter.

It was not taken any more pictures of  'R. Sparrieshoop'. The exposed position at the road there the wind from the sea was strong and often made that the rose, even managed it all, was not often looking nice, damaged by blast. What has happened with the rose after 2005 I have not much idea. I was fell ill in April 2006 and was not even able to see the garden. Next year in March Yngve suddenly died in March 2007. Since that I have not got any access to the garden more. Knowing that Yngve's ex-wife and children, living there now, never accepted my contribution in creating the garden, and that they do not care about roses or any other plants, I can say for sure that the garden does not exist any more.

Det var inte fler bilder tagna på rosen R. Sparrieshoop. Rosen klarade det utsatta läget vid gatan,  men blåsen från havet just pa denna vägen var mycket besvärliga som gjorde rosen oftast ganska skadad, icke snygg för bilder.. Och efter min svåra sjukdomen från April 2006 kunde jag inte ens besöka trädgården flera månader, särskilt efter oväntad Yngves bortgång in Mars 2007, då har jag blivit portförbjuden. Yngves f.d. fru och barn bryr sig inget om rosor eller annat i trädgården, så jag kan säga (och inte bara jag) att trädgården som jag skapad inte finns nu längre.
Sign InView Entries
 The only time the 'Freddi' repeated bloom was in October. Picture taken the 21th October 2005

Det var den enda gang jag sag Freddi  remontera - in oktober!  Bilden  tagen  den 21sta oktober 2005.
To Roses 2000
Up
Up
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
Till svenska trädgådssida
Till svenska trädgådssida