'Goldener Olymp', 'Golden Wings'
'Goldener Olymp' - modern climber, Kordes 1984; I have seen  the rose in the Gothenburg Rosarium in 1995 and I was delighted seeing its gold-honey shade of colour and abundance of flowers. I wanted to have it  and I found it at last to buy. 
'Goldener  Olymp' was planted early spring  1997. 
I have built for the rose one more "tower" - rather high raised bed of stones, ca 120 cm dia. To do it I had to remove an ugly, unhealthy birch, and I used its two trunks as a support for my climbing beauty. 
On the picture the first flower in early August - and the rose was already relatively tall. In the background - raspberry, which occurred to be a dangerous (very aggressive) neighbourhood and I removed them after 2 years, not 100% successfully..

All pictures from 1997 to 2001 (incl.) have been taken with the analog camera Minolta-Riva
Goldener OlympKordes 1984, modern klätterros; jag  har sett rosen i Göteborgs Rosarium in 1995 och blev förtjust i den gyllengula färgnyans. Rosen doftade svagt men behagligt, lite som gammeldagsrosor. Jag har fått starkt habegär och började leta efter rosen. Jag lyckades beställa och få rosen våren 1997. På bilden ovan ser man allra första blomma i augusti början. Rosen är redan ganska hög. Att plantera Goldener Olymp fick jag naturligtvis bygga upphöjd bädd som jag brukar döpa till "torn" eller "slott". Men jag fick också röja ut first en ful, sjuk björk med två stammar som jag använde senare som stöd till rosen. På bilden syns också hallonbuskarna i bakgrunden - grannskapet som visade sig farligt - hallon skjuter massor med underjordiska löpare som började infiltrera rosen. Jag fick ta bort hela hallonplantationen efter 2 år men alla åren efter dyker upp något skott hit och dit..                  
              Alla bilder från 1997 to 2001 inkl., var tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
Left and Below: three pictures of 
'Goldener Olymp' already  the same summer, taken in September 1997

Till vänster och nedan tre bilder på Goldener Olymp tagna redan samma sommar, i september 1997.
On the pic (right) you can see one of two birch trunks. One of them has putrified next year (2000) and has been broken. I had to arrange a real support for the big 'Goldener Olymp'..

På bilden till höger ser man en av två björkstammar. En av dem ruttnade året 2000 och har brutit av.  Jag fick fixa då något riktigt stöd för rosen som har blivit stor. 
 'Goldener Olymp' combines old roses charm with its improved by the breeder qualities - repeated flowers aboundance and health. The flowers are slightly scented too.

Godener Olymp förenar gammeldagsrosor charm med förbättrade av odlare egenskaper som hälsa och rik blomning flera gånger om sommaren.
Below: 'Goldener Olymp' in August 1999
Nedan: Goldener Olymp i augusti 1999
Above Left: 'Goldener Olymp' in September 2000
Ovan vänster: Goldener Olymp i september 2000
'Golden Wings'

Modern shrub - Shepherd 1956 (or 1953); R. spinosissima (pimpinellifolia) hybrid. Very charming with its large, single, clear, white to yellow flowers with honey- orange middle. Not very healthy, I am afraid, very susceptible to black-spot desease. It was planted in the autumn 1996, too near from the very beautiful tree, which became very wide - 'Katsura'(Cercidiphyllum japonicum). On the picture- the first flower, early July 1997.

Modern buskros - Shepherd 1956 (vissa källor anger 1953), R.spinosissima 
(pimpinellifolia) hybrid. Blommorna är enkla, elfenbenvita med ljus gul mitt och honunggyllene ståndare. Tyvärr, mycket mottaglig mot svartfläcksjuka, kanske därför att planterad för nära den vackra Katsura som bredde ut sig kollosalt! På bilden första blomma, juli 1997.
'Golden Wings' in early August 1997
Golden Wings i augusti början 1997
'Golden Wings' in July 1998, on the right - Salvia nemorosa
Golden Wings i juli 1998, till höger violett stäpsalvia.
'Golden Wings' in 1998, on the left - Helichrysum italicum.
Golden Wings i 1998, till vänster syns curryplanta.
To Roses
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 19 September, 2014
Above Right: 'Goldener Olymp' in July 2001 against new build neighbour house. The birch trunks are removed and another, solid support is arranged behind the rose. 
Ovan höger: Goldener Olymp i juli 2001. Björkstammarna tog vi bort och istället blev ett stadigt trästöd fixat bakom rosen. I bakgrunden - nybyggt grannarnas hus.
'Goldener Olymp' has got enormous many flowers in July 2001. 
Goldener Olymp  blommade enormt mycket i juli 2001.
Close picture of the flowers of 'Golden Wings' taken in September 2001 
Närbild på Golden Wings blommor tagen i september  2001
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Close picture of the  
'Golden Wings' flowers taken the 26th August 2002

Närbild på Golden Wings blommor tagen den 26te augusti 2002
It was the last picture of  the rose 'Golden Wings' flowers. The rose has been in not good condition most of the time. It grew probably to close to Cercidyphyllum japonicum which became very tall and large tree, with roots in wide circle, taking first of wall water but also nutrients from area around. Apart this I had no idea the that since April 2006 I would never get any access to the garden. My serious, long illness and Yngves unexpected death (March 2007) made finish with my work in the garden. Yngves former wife and son tog over the house and neglected completely any care of roses and garden I have created, but I was not welcome there any more.

Det war den sista bilden på Golden Wings blommor. Rosen hade varit i allt sämre tillstånd med åren. Troligen närheten till Katsura trädet var för mycket krävande, breddutsprädda trädets rötter konkurerade starkt om vatten och näring med alla växter i området. Dessutom visste inte jag att inom ganska kort tid blir jag "utkonkurerad" från trädgården..  Efter min mycket allvarligt och lång sjukdom året 2006 och Yngves oväntad död i året 2007 hade jag aldrig mer tillgång till trädgården. Yngves f.d. fru och son tog över huset och de aldrig brydde sig om rosor eller trädgården som jag skapade själv, och jag var inte välkomen längre.
Left: 'Goldener Olymp' the 2nd July 2002 

Vänster: Goldener Olymp  den 2dra juli 2002.
Right: 'Goldener Olymp' the 3rd July 2002. I backgrounden the new-build neighborour house 

Höger: Goldener Olymp  den 3dje juli 2002. I bakgrunden det nya grannes huset
Right: 'Goldener Olymp' and   Clematis 'Perle d'Azur' - end of August 2002
The picture has been taken with the analog camera Minolta-Riva


Höger: Goldener Olymp  med klematisen Perle d'Azur, slut augusti 2002.
Bilden var tagen med en analog kamera, Minolta Riva.
Till svensk trädgårdssida
To Roses
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Pictures below: first pic -'Goldener Olymp' in the year 2004 - the 17th July.  
2 pics under -'Goldener Olymp' in 2005 - the 9th August
Bilderna nedan:.Första bilden - Goldener Olymp i året 2004, den 17de juli
2 bilderna under - Goldener Olymp  i året 2005 - den 9de augusti-  
Below: The same rich flowering Clematis climbing the rose in time with less and less blooming (the 9th August 2005) - but it is almost never without flowers. The new leaves on the new shoot of the rose are very red.
Nedan: samma klematisen blommar riklig just då rosen nästan tar en rast - men hon är aldrig helt utan blommor (den 9de augusti 2005). De mycket röda blad hör till de nya skott på rosen, som brukar komma i augusti. 
Below: 'Goldener Olymp' the 2nd August 2003, again with the new-build neighborour house  behind. The rose is still with quite a lot flowers when Clematis 'Perle d'Azur' startade grow high and  blomma, creating a very nice combine.

Höger: Goldener Olymp  den 2dra augusti 2003. Bakom rosen igen det nya grannes huset, Roisen blommar fortfarande, då klematis Perle d'Azur började växa hjögt och rikt blommande som skapade en trevlig färg samspel.
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
Above: 'Goldener Olymp' the 18th June 2002
Ovan: Goldener Olymp den 18de juni 2002
Sign InView Entries
To Roses 2000