'Schneewittchen'('Iceberg'),'Duftwolke'
'Schneewittchen' - controversial name given to a rose by Kordes, 1958. It was already the old rose sort with the same name. World gave the rose then another name -'Iceberg'. I planted the rose in the autumn 1995 on the place there was not any bed and the soil was not deep enough. The plant did not survived the winter. Then, on the same place I have built the raised bed (on the picture), which I named 'Doftkullen', after I dug  up plenty of stones (I used them to build a stone wall). To plant there another rose I build higher wall, to get even deeper soil layer. I bought a new plant in  1996 and this one was much better. On the picture  the new 'Iceberg' in the middle of July 1997. You can see the abundance of snow-white flowers, and the rose gets them all over the summer almost continuously. Buds are pink.
All pictures have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

Schneewittchen - kontroversiellt namn som Kordes, 1958, har gett till sin ros, fastän det fanns redan en gammal sort med samma namn. Världen döpte om rosen till Iceberg.  Jag köpte och planterade rosen redan i 1995, mycket sent på hösten (november), på en plats där var ganska nära till klippan - och ingen rabatt. Rosen överlevde inte vinter och jag köpte en ny ros i 1996. Jag höll då på att bygga en upphöjd rabatt som jag kallade för Doftkullen - och det krävde att gräva upp massor med stenar och bygga runt bädden murar  av dem. Att plantera 
'Schneewittchen' fick jag bygga ännu högre bädd, sådan som jag brukar kalla för "tornet" eller "slottet". På bilden ovan rosbusken på 'Doftkullen' mitt i juli 1997.  Busken är som en vit bukett - och Schneewittchen blommar så här varje år flera gånger om sommaren, nästan aldrig utan sina snövita, halvfyllda blommor som kommer från rosa knoppar..
Alla bilderna var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
'Iceberg' in the August 1999
Schneewittchen i agusti 1999
'Iceberg' - left: July 1999, right: October 2000. Next years 'Iceberg' was doing worse and worse. In 2002 I believed that the rose wa dead, but it shot some new shoots which was not at all damaged after that hard winter 2002/2003!

But - it did not grow more than 30 cm and it came only 3 butons on it.  And after the next no mild winter, 2003/2004, the rose died.  It was no life signs any more.
Duftwolke' Tantau 1963, claims to be a rose with strongest and finest scent. I have not noticed that the rose was more scented than many others. I planted it in 1996 on the raised bed beneath the balcony, in the half-shade. 
'Duftwolke'  was never very bushy, it was rather feeble. Then I bought and planted in 1997 another plant of 'Duftwolke', nearby. It looked more strong - but it was not much more robust either. They were also very susceptible to black-spot disease. Anyway, they both have got a few flowers during some years - and they both died, I am afraid, this year, after a little more severe winter.. On the picture to the right: the first flower in early July 1996, two pictures below: 'Duftwolke' in July 1997, first one - with Delphinium hybr. 'Dwarf Blue Heaven'. 

All the pictures have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

           

Duftwolke (Tantau 1963) var beskriven i litteraturen som en starkast doftande ros, namnet betyder ju "Moln av doft". Jag har faktiskt inte märkt detta moln - rosen doftade inte särskilt mer än flera andra.Dessutom var rosen mycket klen, kanske därför att den var planterad (1996) i halvskugga, i s.k. 'Under Däcket', d.v.s. i en upphöjd rabatt framför en balkong. Jag var trött på att den var så ynklig och köpte i 1997 en till buske, planterad i närheten. Den verkade mer robust - men inte mycket heller.  Bägge var mycket mottagliga till svartafläcksjuka. Till slut dog de bägge, efter vinter 2000/2001.  På bilder Duftwolke,  ovan: första blomma i juli 1996, bredvidDuftwolke i juli 1997, med riddarspore 'Dwarf Blue Heaven' 
         Alla bilderna var tagna  med den analoga                         kameran Minolta Riva.                                                                                               
'Duftwolke' in its glory, in September 1998
Duftwolke i sina bästa dagar, september 1998
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
'Iceberg' in August 1996. You can see better how the raised bed I named for "tower" was built.
Iceberg i augusti 1996. Man ser hur en sådan upphöjd bädd kallad för "tornet" såg ut.
'Duftwolke' in July 1997
Duftwolke i juli 1997
This page was last updated on: 19 September, 2014
Schneewittchenvänster: juli 1999, höger: oktober 2000. Rosen var sämre senaste åren, i 2002 verkade faktiskt död, men senare har fått några skott som helt oskad överlevde svår vinter 2002/3.

Men rosen växte inget mer än ca 30 cm and det kom bara 3-4 klena knoppar på den. Och efter nästa, inte heller milt vinter 2003/2004, fans inga livstecken i det ynka skottet. Rosen dog.
To the Roses
To the Roses
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
Clic'Duftwolke'k here to add text.
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida