'Maigold', 'Ghislaine de Féligonde'
'Maigold' - Rosa pimpinellifolia hybrid, Kordes 1953, a superb rose, large (often classified as a climber) shrub which takes much place after some years (some shoots up to 4m high, all shrub could be over 3 m wide). Very healthy, vigorous and very hardy, it stands all!  Semi-double coppery-yellow flowers with orange-golden stamens, in Old Roses style I think, fragrant. On the picture you can see 'Maigold' (lowest) in 1997, one of first flowers - together with 'Golden Showers', in 'Buskage'. I have had no idea that it was going to be a so large bush and I planted several roses around, too near it occurred. Now they crouch down under 'Maigold' and they are on the way to die out, I am afraid. 
Pictures: Above and 9 pics Below are taken with the analog camera Minolta-Riva.

Maigold, Rosa pimpinellifolia hybrid (Kordes 1953) är en underbar ros, tycker jag. Mycket stor buske, klassad av flera till klättrande, och den kan skjuta 4m långa grenar som är lite böjda på sidor och busken kan bli drygt 3 m bred. Just därför tar Maigold verkligen mycket plats när den växer till efter några år. Rosen är starkt växande, mycket frisk and tålig - hos Yngve tar den första värsta blåst från havet på sig och skyddar andra rosor planterade framför. 
På  bilden är en av första blommor i 1997 (nederst på bilden) tillsammans med Goldener Showers i Buskage. Jag hade ingen aning att Maigold kan växa så stor och planterade, trodde jag, på resonabelt avstånd några andra rosor omkring, som senare hukade någonstans under den stora busken och så småningom en del dog ut.. 
Bilderna: en ovan  och 9 nedan är tagna med en analog kamera Minolta Riva.
Above and Below: 'Maigold' in July 1997.
Ovan och nedan: Maigold i juli 1997. 

I planted the rose in the spring 1996 and like most of Pimpinells it was not flowering the same year. Main bloom is late June - July and it repeats later (often to November) with a few flowers. Older shrubs repeat more often and with more flowers.

Jag planterade rosen på våren 1996 men de flesta pimpineller blommar efter 1-2 år. Maigold har huvud blomning ibland redan i mitt-slut juni och juli, sedan remonterar den med färre blommor. Ju äldre busken är desto oftare och fler blommor den får, senast nästan till november.
'Maigold' in September 1998. 
When repeating, it gets clusters of flowers.

Maigold i september 1998. 
Typiskt att senare blommor brukar komma i buketter. 
'Maigold' in 1998
Maigold i 1998
'Maigold' -shrub, Left: August 1999, Right: May 2000. You can see a difference in size of the shrub after 1 year.
Maigold - buske, vänster: augusti 1999,  höger: maj 2000. Det är skillnaden i storleken på ett år..
Exceptionally in the year 2000 'Maigold' started to flower already in May (Above and Below).

I året 2000 började Maigold blomma redan i maj! Bilderna ovan och nedan.
'Ghislaine de Féligonde' 1916 - Rosa moschata hybrid, "a shorter rambler"(wrote Beales). In some sources is classified to climbers. A rather larger shrub, almost thornless. The rose starts slowly and becoming larger after some years. It needs much support. Flowers in clusters of several shades - cream, yellow, buff. Rather healthy.
I planted it in 'Buskage', next door to 'Golden Showers' (probably in the spring 1996). After time the rose was very much behind other bushes and  roses, almost not visible. And  I hardly succeeded to do some nice pictures of it.

Ghislaine de Féligonde - 1916,  Rosa moschata hybrid. Beales skriver om rosen "en kortare rambler", och flera klassar den till klätterrosor. Busken är faktiskt ganska hög, fastän jag skulle inte tro att den blir så hög de första åren efter plantering. De nästan tagglösa grenarna är ganska smala och smidiga, rosen behöver egentligen ett ordentligt stöd. Jag planterade rosen bredvid Golden Showers (förmodligen våren 1996) och rosen hamnade mycket bakåt efter det  att andra rosor och en hasselbuske planterades nästan framför den. Med tiden syntes den nästan inte utifrån . Konstigt, men jag lyckades länge inte att ta en bra bild på rosen. 
Above: 'Ghislaine de Féligonde' in July 1997. The rose uses to flower aboundant in July and repeats later with a very few flowers. Picture is taken with the analog camera Minolta-Riva

Ovan: Ghislaine de Féligonde i juli 1997. Rosen blommar mest och rikt i juli och remonterar sedan med mycket färre blommor. Bilden är tagen  med den analoga kameran Minolta Riva
To Roses
Till svensk trädgårdssida
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Two pictures Above: 'Ghislaine de Féligonde' 23th -24th June 2002. That year it was unusual early and warm spring. In May it was temperatures up to +30ºC. Almost all roses started to flower very early and about the 20th of July they have almost finished! But 'Ghislaine de Féligonde' has been still with some flowers.

Två bilder ovan: Ghislaine de Féligonde 23dje och 24de juni 2002. Detta år var undantagligt tidig och varm vår, temperaturer var som i södra länder, upp till +30ºC. Nästan alla rosor började blomma mycket tidigare och redan runt 20de juli hade varit de flesta rosorna överblommade. Men på Ghislaine dé Féligonde var en del blommor fortfarande på gång!
To Roses 2000
 'Maigold' repeated bloom often in late summer. 
Below: 3 pictures taken the 1st September 2001 

 Maigold remonterade ofta sent på sommaren.
De 3 bilderna  nedan är tagna den 1sta september 2001.
 On the picture Below
'Maigold' is invaded by the charming Clematis viticella  
'Little Nel' - the 12th September 2001 

På bilden nedan blev Maigold 
invaderad av den söta italienska klematisen 'Little Nel' - den 12te september 2001
 Above:  'Maigold' flower the 17th June 2002,  Below: 'Maigold' the 22nd June 2003, top of the shrub.
  På bilden ovan:  Maigold  den 17de juni 2002,  nedan: top av busken den 22dra juni 2003
It was the last my picture of 'Maigold', taken the 13th August 2003 . I have not made pictures of the rose next 2 years - I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has unexpected passed away. I have not got any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children do not like gardening, they completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.  
 
Det var min sista bilden på rosen  Maigold, tagen den 13de augusti 2003. Jag har inte gjort bilder på den nästa 2 åren -  jag hade ingen aning om att  året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och ska inte kunna ens besöka trädgården på flera månader. I mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått oväntat bort. Jag hade inte tillåtet ens någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de tycker inte att syssla med rosor eller plantor och bryr sig ingenting om att sköta några växter eller rabatter.  Man kan säga att trädgården som jag skapade inte finns längre.
It was the last my picture of 'Ghislaine de Féligonde'. I have not made pictures of the rose next 3 years, busy with the newer roses and plants - I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not got any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children do not like gardening, they completely neglect the garden created by myself - and you can say that it does not exist any more.  

 Det var min sista bilden på rosen  Ghislaine de Féligonde. Jag har inte gjort bilder på de nästa 3 åren upptagen med nyare rosor och plants -  jag hade ingen aning om att  året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och får inte ens kunna besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag fick inte ens att ha någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de tycker inte om att syssla med den eller bry sig om att sköta några växter och rabatter.  Man kan säga att trädgården som jag skapade inte finns längre.
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
 'Maigold' repeating, again invaded by the Clematis viticella  'Little Nel', which obviously thrives together with the rose.. despite it must be pruned down every spring.
 Maigold remonterande, igen invaderad av klematis 'Little Nel', som tydligen trives med den stora rosen, även den var klippt helt ner varje vår.
To the Swedish Garden Page
To the Swedish Garden Page
Sign InView Entries