'Märchenland', 'Romanze',
 'Bantry Bay'
'Märchenland' - Tantau 1946, the first flowers in July 1996. Planted in the spring the same year in the hedge next door to the 'Rosarium'. The rose is not very tall, less than 1m and now it had not got many chances to be a larger bush - the hedge of Acer campestris was grown up rather dense.  Anyway, it has got some flowers sometimes in its short life.. 
Alla pictures above and below has been taken with analog camera Minolta-Riva

Märchenland Tantau  1946 blommande för första gången i juli 1996, planterad i häcken alldeles intill Rosariet våren samma år. Rosen skulle vara inte ens 1 m hög, och den växer ungefär så. Från början var den bättre utvecklad och blommade mer, men nu är häcken av näverlönn så tätt och uppvuxen att rosen har det säkert ganska svårt, och på köpet är hon också utsatt för salta vindar från viken, om även häcken kan kanske skydda den lite. Blommorna kommer mest i juli och den remonterar senare. Man uppges att den blommar vanligtvis inte i augusti, men det beror mycket på väderlek. 
                     Alla bilder ovan och nedan var tagna med analog kameran Minolta Riva.
'Märchenlandin the same year 1996, left - in  late August, right - in late September. You can see that in autumn, when sunny days are not so many and short, and nights are rather cold, the colour of the flowers is much more intensive. I observed this phenomenon on mostly of roses, exclusive red.

Märchenland samma år 1996. Till vänster - sent i augusti, til höger - sen september. Man kan se skillnaden på blomfärgen . På hösten, då soliga dagar är färre och kortare och nätterna är kyliga, får rosorna mycket intensivare färgnyanser på blommorna. Denna företeelse har jag observerat på nästan alla rosor, fastän rosor med intensiv färg från början bleknar  (det gäller inte röda rosor).

Beautiful buds on 'Märchenland' in late June 1997.
Vackra knoppar på Märchenland i sen juni 1997.
'Romanze' -Tantau 1987, the first flower and already beautiful! Planted in the same hedge as a neighbour of 'Märchenland', in the same time. Recommended as a hedge-rose, robust, hardy and  bushy. Charming, big flowers of old roses look and raspberry-pink colour. In the beginning the rose was growing well and flowered much, but later, when the hedge became very bushy and dense, it was going worse and worse I am afraid, alike  'Märchenland'. 
Picture to the Left and all Below were taken in August 1996, by analog camera Minolta-Riva.

Romanze - Tantau 1987, redan första blomman var vacker! Jag har fallit för denna hallonrosa nyansen. Planterad tillsammans med Märchenland i samma häcken, växte bra och blommade mycket, men efter som häcken blev tätt, kämpade rosen för överlevnad. Högre än grannros, mer robust och tålig, rekommenderad till roshäckar. 
Bilderna till vänster och nedan var alla tagna i augusti 1996, med analog kameran, Minolta Riva.
'Romanze' in 1996, Left - buds in late July, Right - flowers in August.
Below: 'Romanze' in early September the same year.

Romanze i året 1996, vänster - knoppar i sen juli, höger - utslagna blommor i augusti.  
Nedan: Romanze i september början samma år.
Left: 'Romanze' in October 1998.

Next years the rose was worse and worse because of the same reason like 
'Märchenland' - but it hold on longer than  the neighbour. In spring 2003 I couldn't see any life in rose shoots which I cut down. Both roses disappeared during the next years, suppressed by the larger and denser every year  Acer canadensis trees in hedge, with help of salt blast from the sea.

 VänsterRomanze i october 1998.

Nästa åren var Romanze allt mer osynlig i häcken. Varje vår hade hon stora skador efter vinter ändå hade hon  alltid fått några nya skott.  Men våren 2003 kunde jag inte se livets tecken i roses en enda gren. Romanze levde lite längre än grannros Märchenland, men blev utkonkurerad av allt tättare lönnar med hjälp av salta vindar som blåste direkt på häcken.
'Bantry Bay' - modern climber. I have bought it in the autumn 1996, charmed by the one bud it just had got. I have seen before the rose in the 'Rosarium of Gothenburg',  I also read much  about it, I liked it and I would like to have the rose. 
When in the next year the rose started to flower (the pic to the left), I could not believe that it is really the right sort. The 
'Bantry Bay' in the Gothenburg Rosarium was quite different. But the rose showed the tendency to grow high  so it was a sort of the climber.    I have seen later  many pictures of 'Bantry Bay' and I began to believe that the rose  of mine is of the right sort.
Jag har köpt Bantry Bay, modern klätterros, hösten 1996, förtjust i en knopp som rosen just hade haft. Nästa år kom blommor (på bilden till vänster) och jag började tro att jag köpte fel sort. Jag såg nämligen rosen i Göteborgs Rosarium och den var ganska mycket annorlunda. Men jag tittade sedan på fler bilder i böcker och kataloger och kom till att det var kanske fel namn på rosen i Rosariet - min ros verkade äkta.
'Bantry Bay' 1997, flowers in July (left) and the bush in August (right). The rose was growing fast and intensely. It was planted in the some meters long and narrow  raised bed called by me 'The Fortress'. It was the prolongated another raised bed ('The Castle' built for the ros 'Maiden´s Blush'),  for plantering of some other roses as well. 
All pictures to 2001 year were taken with analog camera, Minolta-Riva
Bantry Bay i 1997, blommor i juli (vänster bild) och hela buske i augusti (höger bild). Rosen växte ganska fort och intensivt. Jag byggde då en lång och smal upphöjd bädd av stenar (förlängt 'Slottet' byggt för ros 'Maiden's Blush') som jag döpte till "Fästningen" - där planterades Bantry Bay och sedan några andra rosor. 
Alla bilder tills året 2001 var tagna av analog kameran, Minolta Riva.
'Bantry Bay'- maybe last flowers in October 1997 - but the rose uses to get flowers to the frost.

Bantry Bay - kanske årets sista blommor, i oktober 1997 - men rosen brukar blomma till frosten kommer och stannar..
'Bantry Bay' - a cluster in August 1997
Bantry Bay - en bukett i augusti 1997
'Bantry Bay' in July 1999, whole bush. I pruned it to make it more dense and bushy. Left: from behind; Right: at the front, with Sedum spurium and Chrysanthemum leucanthemum, both wild.
Bantry Bay i juli 1999, hela buske. Vänster bild: bakifrån, höger: framifrån. På bilden kaukasiskt fetblad och prästkragar, bägge vilda. Man ser att rosen var beskuren, det rekommenderas så blir busken tättare och får bättre form.
Above and Below: 'Bantry Bay' in September 2000, as growing very tall.
Bantry Bay ovan och nedan i september 2000, då blev rosen mycket hög.
To Roses
To Swedish Garden Site
BACK
UP
BAKÅT
This page was last updated on: 19 September, 2014
UP
UP
To Roses
BACK
'Romanze'.
'Märchenland' in October 1998. The hedge has become dense and the rose was doing worse every year. Salt wind directly against the hedge was also contributed. In spring 2002 the rose was dead.

Märchenland i oktober 1998. Rosen tynnade bort med åren medan häcken blev allt tättare. Salta vindar direkt mot häcken har också bidragit och redan våren 2002 var rosen livlös.
'Bantry Bay'
Left: 'Bantry Bay' in end of June 2001.
The picture is taken with the analog camera, Minolta-Riva

Below: 'Bantry Bay' in  14th and 19th October 2001. Even so late in autumn the blossom is rich.


Vänster: Bantry Bay  i slut av juni
Nedan: 2 bilder tagna i oktober 2001, den 14de och den 19de.  Till och med så sent på hösten blommar rosen mycket rikt!
Bilden är tagen med analog kameran Minolta Riva
Left: 'Bantry Bay' - the first flowers in June 2002.
Below: 'Bantry Bay'  the 13th June 2002.


Vänster: Första blommor av Bantry Bay  i juni 2002.
Nedan: Bantry Bay  den 13de juni 2002. 
Below: 'Bantry Bay'  the 22nd June 2002.

Nedan: Bantry Bay  den 22ra juni 2002. 
Left:  'Bantry Bay' in the end of June 2002. 
Picture is taken by analog camera Minolta-Riva
Below: 'Bantry Bay'  the 27th June 2002.


Vänster: Bantry Bay  i slut av juni 2002. Bilden är tagen med analog kameran Minolta Riva.
Nedan: Bantry Bay den 27de juni 2002. 
Left:  'Bantry Bay' in the end of June 2002. 
Below: 'Bantry Bay'  the 27th June 2002.


Vänster: Bantry Bay  i slut av juni 2002. 
Nedan: Bantry Bay den 29de juni 2002. 
Below: 3 pictures of 'Bantry Bay' shrub in July 2002. Pictures are taken by the analog camera Minolta-Riva
Nedan: 3 bilder på Bantry Bay buske i juli 2002.  Bilderna är tagna med den analoga kameran Minolta Riva
   Below: 'Bantry Bay' flowers entangled in the Juniperus squamata, the 21st July 2002
  Nedan: Bantry Bays blommor intrasslade i blåen, den 21st juli 2002. 
The picture has been taken by the analog camera Minolta-Riva


 Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva
Left and Below:  In August 2002; The pictures have been taken by analog camera Minolta-Riva


 Vänster och nedan: I augusti 2002. Bilderna var tagna med den analoga kameran Minolta Riva
Above left and Right: 'Bantry Bay' shrub in July 2003; the white flowers are Malva moshata, wild local flower, very beautiful. Next door -Chamaecyparis lawsoniana. The blue-purple "shrub" there is Campanula lactifolia, enormous flowering, tall, bushy plant.  Picture was taken by analog camera Minolta-Riva


Ovan vänster och höger: Bantry Bay buske med vild myskmalva viti juli 2003. I fötterna på rosen - blåen. På bilden ovan också den stora, blå mjölkklocka. 
Bilden är tagen med analog kameran Minolta Riva
   Below: 'Bantry Bay' twig  the 10th September 2003
     Nedan: Bantry Bay kvisten den 10de September 2003  
Picture above was taken in September 2003 by the analog camera Minolta-Riva
 Bilden ovan är tagen i september 2003 med den analoga kameran Minolta Riva
Below: The 'Bantry Bay' shrub. Picture has been taken in July 2004 by the analog camera Minolta-Riva
Nedan: Bantry Bay buskeBilden  var tagen i juli 2004 med den analoga kameran Minolta Riva
Left:  'Bantry Bay' buds, the 17th June 2004
Below: The shrub and flower buds of the rose, 2 pics have been taken 28th June 2004 


Vänster: Första knoppar på Bantry Bay den 17de  juni 2004.
Nedan: Busken och blommor på Bantry Bay, 2 bilderna var tagna den 28de juni 2004 
   Below: The 'Bantry Bay' twigs,  4 pictures taken  the 6th July 2005
   Nedan: Bantry Bay kvistar,   4 bilder tagna den 6te juli 2005
The richness of pictures taken of  'Bantry Bay' during  years in almost every month of summer saying quite a lot how wonderful rose is that. Maybe the scent is not really present, but flowering is superior above most other roses  I know and grew. 'Bantry Bay' is the very hardy, robust  and bearable rose. It is placed on the  exposed position like those sorts of roses described above, i.e. windy as well, only it is not in hedge. Of coarse every rose, and 'Bantry Bay' is not exception, needs some care. You must prune it rather hard every spring, unless you want use the rose as a climber, which is possible with given support - it shoots quite long branches, especially in the late summer. The fertilizing of so rich flowering rose is necessary as well - early spring or even late winter (February) and not later than early June. 
I am sorry that I cannot see the rose any more, After my very long illness a year 2006 and Yngve's sudden death in March 2007 I was more than not invited to the garden by his ex-wife and children, who completely neglect gardening and the garden I created does not exist any more. 

Så många bilder som jag hade tagit på ros Bantry Bay i nästan varje månad bevisar hur underbar rosen hon är. Ovanligt rik blomning nästan hela sommaren, inte mycket sjukdomar, allt detta ställer rosen ovan flera andra sorter jag kände och odlade. Bantry Bay är utomordentligt tålig ros - härdig och robust. Den växer i läget som inte är mycket mindre utsatt än häcken bredvid, där 2 rosor dog. Efter varje vinter skadorna är inte stora, busken är stor och kraftig, blomningen mycket rik. Även efter den hårdaste vinter var skadorna  inte stora och utan betydelsen då man klipper rosen ändå varje vår. Enda bristen är att rosen nästan inte doftar. Men, som varje ros, särskilt så rikt blommande, behöver Bantry Bay också lite skötsel. Beskärningen är viktigt, varje tidig spring, och om vi vill ha kompakt buske, måste rosen klippas ganska mycket. Annars kan man odla rosen som klättrande, då hon skjuter långa skott på sensommar. Om man klipper bara lite grann och ordnar något stöd, blir den en mindre klättrare som till skillnaden med de flesta klättrande rosor blommar nästan oavbrutet. Man måste också gödsla rosen tidigt på våren (även i Februari) och andra gång, senast i juni. Jag är bara ledsen att den underbara rosen kan dö utan mig. Efter min flera månaders sjukdom i 2006 och oväntat död av Yngve, blev jag portförbjuden i trädgården jag själv skapade. Nuvarande ägare, Yngves f.d. fru och barn bryr sig inte om trädgården alls, så den faktiskt existerar inte längre. 
To Roses 2000
BACK
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
To Roses 2000
BACK
To Roses 2000
BACK
To Roses 2000
BACK
To Roses 2000
BACK
To Roses 2000
BACK
To Roses
BACK
To Roses
BACK
To Roses 2000
BACK
To Swedish GardenPage
BAKÅT
To Swedish Garden Site
BAKÅT
   Left: 
'Bantry Bay' branch with clusters, the 3rd August 2002. 
5 pictures Below: The rose is repeating blooming (really almost continuousely..)
with enormous bouquets  


  Vänster: Bantry Bay - en bukett den 3dje augusti 2002. 5 bilder nedan: rosen remonterar, (egentligen blommar nästan hela tiden..) med stora buketter blommor  
Sign InView Entries
Right: The 18th August 2002
Höger:  Den 18deaugusti 2002 
Left: The 18th August 2002

 Vänster:  Den 
18de augusti 2002