'Morgensonne 88', 'Lady Hillingdon'
'Morgensonne 88'modern climber (Kordes 1988), not very known in Sweden. Rather robust and healthy climber, flowers almost continuous. Almost shapely flowers, but with  old roses look and slight fragrance. Planted in autumn 1998 in the natural stone made, insulated container at the wooden pergola, is exposed to rather much wind, but it is doing well. The rose was growing a little slowly, likely the most of repeating climbers, which use to begin climbing after 3-4 years or more. 'Morgensonne' ("Morning Sun") began to grow higher last autumn and has not been damaged after bad winter and spring 2000/2001. 
                                 Pictures from 1998-2000 were taken with the analog camera, Minolta-RIVA.

Morgensonne 88 (Morgonsol) är modern klättrare, uppdriven av Kordes in 1988, alltså inte mycket ung sort, ändå inte känd i Sverige. Rosen är robust, frisk och tålig, verkar också ganska härdig - inga skador efter vädersvängningarna under vinter och våren 2000/2001. Blommar ganska mycket, nästan hela sommaren.  Knappt utslagna blommor har nästan ädel form, medan fullt utslagna blommor påminner mer gamla rossorter och doftar svagt men behagligt.  Planterad i en stor behållare av natursten, isolerad med frigolitskivor, vid en pergola, hösten 1998. Rosen är ganska utsatt för blåst men klarar sig förvånande bra. Inga bekymmer med svampsjukdomar eller skadeinsekter, enstaka blad kan bli drabbade .  
                               Bilder from 1998-2000 va tagna med en analog kamera, Minoltia Riva                                                                                                  
The same summer year 1999 the rose produced a cluster of flowers. They were very yellow at the beginning and almost white as older.

Samma sommar år 1999 blommar rosen med en bukett av blommor, stark gula som unga och bleknade när mognade.
'Morgensonne' in September 2000
'Lady Hillingdon' Tea Hybrid, climbing form, was planted in early November 2000 at the east-south house wall, in raised bed made of wooden. In the spring of 2001, after the bad winter the new, red shots has been coming. The flowers should be shapely, golden-yellow with a little apricot shadow in the middle. We will see..
Until 2002 the rose was growing intensely (in 2001 year was already 1m tall) but has not grown more in 2002. It seemed the rose is not flowering on the same year shoots - but not any buds were at all in 2002 too.

Lady Hillingdon, tea hybrid i klättrande variant var planterad hösten 2000 (november början) i trälådan längs husets öst-södra väggen. Rosen klarade sig genom vinter och skjutit ett ny, rödfärgat skott i maj 2001. Blommorna skulle bli "ädla", gyllengula med lite aprikos skimmer i mitten. 
Rosen växte oväntat snabbt, in året 2001 var redan 1 m hög, fast växte inte högre in 2002, kanske på grund av torka.  Det verkade att  den blommar på fjolårsskott -  men i året 2002 var det heller inga knoppar på rosen.
This page was last updated on: 19 September, 2014
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
'Lady Hillingdon'
To the Roses2000
'Morgensonne' in July 2001.  It was enormous bloom! The scent you could  smell around before you entering  in through the pergola 

Morgensonne i juli 2001. Rosen blommade enormt mycket! Doften från busken kändes innan man kom in under pergolan.
'Lady Hillingdon - the picture courtesy 'Skannis', from the photoalbum on AoT Discussion Forum

Lady Hillingdon  på bilden från fotoalbum av 'Skannis' - AoT discussionsforum 
 'Lady Hillingdon' is dead . After winter 2002/2003 it did not show any life signs, I am afraid. We will never see its pictures from my garden then!        


Efter som  visade Lady Hillingdon  inga livets tecken efter vinter 2002/2003, dog rosen. Det blir inte några bilder på den rosen, tyvärr! 
Left and Below: 'Morgensonne' a year later - the 22nd and 13th June 2003. Taller.. 

Vänster och nedan: Morgensonne ett år senare - den 22dra och 13de juni 2002. Större..
Two pics Below: 'Morgensonne' the 2nd July 2002. 
Två bilder nedan: Morgensonne den 2dra juli 2002
Left and Below: 'Morgensonne' in June 2004.
Left: together with rose 
'Heidelberg'.
 Picture taken with the analog camera Minolta-Riva 

Vänster och  nedan: Morgensonne i juni 2004
Vänster: tillsammans med rosen Heidelberg.
Bilden tagen med en analog kamera, Minolta Riva
Two pics Below: 'Morgensonne' the 4th July 2004. 
Två bilder nedan: Morgensonne den 4de juli 2004
Below: 'Morgensonne' the 6th July 2004. 
Nedan: Morgensonne den 6te juli 2004
Two pics Below: 'Morgensonne' the 6th July 2005. The rose reached the top of the arch!
Två bilder nedan: Morgensonne den 6te juli 2005. Rosen nådde toppen av bågen!
It was the last pictures of 'Morgensonne' in the garden and on my page. After my long illness from April 2006 and sudden death of Yngve in Mars 2007, I had not access to the garden I created myself. Yngve's ex-wife and children living there now do not care at all about roses and any other plants in the garden, you can say it does not exist any more.

Det blir sista bilden på rosen i denna trädgården och på denna rossida. Efter jag hade blivit allvarligt sjuk från april 2006 och plötsligt dog Yngve i mars 2007, hade jag blivit portförbjuden i trädgården som jag skapat själv. Yngves f.d. fru och barn som bor där nu bryr sig inget om rosor eller ingen annan plant, så trädgården finns faktiskt inte längre.
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To the Roses2000
To the Roses2000
To the Roses2000
To the Roses2000
To the Roses
Sign InView Entries
To the Roses