'Nevada', 'Pink Nevada' 
('Marguerite Hilling')
'Nevada' - origins from Rosa moyesiDot 1927. A large shrub, very wide growing with typical arching branches. The rose has main bloom, in most years, in late June to late July (here in Gothenburg) and it repeats with quite a lot  flowers also  later. Very large, single to semi-double creamy-white flowers (with yellow stamens) which became nearly pink in high summer, and very abundant foliage. I planted it in 1996 in 'Rosarium'.  'Nevada' waited some time to show us its flowering capability - first it was coming only a very few flowers. Actually, 'Nevada' flowered really rich first time in the summer 2000. The rose is rather much susceptible for black-spot disease.

Nevada -  En stor buske, men mest bred och inte så hög (ca 180cm). Växtsättet "bågig" eller s.k. rambler, grenarna är typiskt böjda med mycket tätt bladverk, massor av små, korta skott som oftast bär blommor. Blommorna ovanligt stora för enkel ros (egentligen halvdubbla), crème-vita med gula ståndare i mitten.  Senare på sommaren kan färgen övergå i äppelrosa. Rosen planterades i Rosariet in 1996. Hon är långsam i starten, första sommaren har fått bara några få blommor, senare åren var det inte mycket heller, första verkligen rika blomningen har kommit sommaren 2000. Nevada är ganska mottagligt mot svartfläcksjukan.
'Nevada' in summer 1999 - Left: in July, Right: in August. 
Nevada sommaren 1999 - vänster: i juli, höger: i augusti.
Above and below: 'Nevada'  in late May  to  June 2000. It was extremely early bloom. You can see arching branches very well.

Ovan och nedanNevada  slut maj och juni 2000. Det var tidigare blomning än normal. Man kan se de bågiga grenarna mycket tydligt.

'Pink Nevada' or 'Marguerite Hilling' - a splendid sport of 'Nevada', Hilling 1959. Very alike its mother, maybe still larger, a little taller and wider shrub (can be 3 m wide and 2,5 - 3 m tall). Enormous abundance of flowers and repeating almost the same rich. Typical is that flowers appear already very low on the shrub, at the ground or are lying on the ground. Much more healthy in that garden than 'Nevada' despite of that the shrub is planted on very exposed, windy place - at the road, towards west.
The pictures from 1997-2000 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

Pink Nevada eller Marguerite Hilling  är fantastisk fin sport av Nevada från 1959, Hilling. Påminner mycket om sin mor men är ännu större och bredare - kan ta lätt 3 m på bredden, också kan blir ca 2,5 - 3 m hög. Inget till små villa-trädgårdar, om inte som enda solitär mitt i gräsmattan.. Blommar ännu mer än moder. Typiskt  att busken är  översållad av blommor från marknivå till toppen, oftast en del ligger på marken. Hos Yngve är rosen betydligt friskare än Nevada trots att den står på mycket utsatt, blåsigt läge vid gatan, mot väst.
Bilderna från 1997-2000 var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva.
'Pink Nevada' - the first flower in 1997. The rose was planted in the autumn 1996.
Första blomman på Pink Nevada i 1997. Rosen var planterad på hösten 1996.
'Pink Nevada', Left: in June 1998, 
Below: September 1999.
The pictures have been taken with the analog camera, Minolta-Riva

Pink Nevadavänster: i juni 1998, 
nedan: september 1999. 
Bilderna var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
'Pink Nevada' alike its mother was also slow at the beginning and the most rich flowering has been coming in the summer 2000, already in June (above and belowpictures taken with the analog camera Minolta-Riva).

Pink Nevada är lika långsam vid starten som hennes mor Nevada - verkligen stor blomning kom först sommaren 2000, redan i juni (bilder ovan och nedan är tagna med analog kameran Minolta Riva).
At the bush of 'Pink Nevada' a pink alpine, Claytonia sibirica, flowering all summer and spreading itself a lot around
Vid sidan om Pink Nevada - rosablommande vårsköna som blommade hela sommaren och som sprider sig kolossalt
'Pink Nevada' in August 2000. Picture is taken with the analog camera Minolta-Riva
Pink Nevada i augusti 2000. Bilden är tagen med analog kameran Minolta Riva.
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Above and 2 pics Below: 'Pink Nevada' the 8th June 2002
Ovan och 2 bilder nedan: Pink Nevada den 8de juni 2002
'Pink Nevada' the 18th August 2001

Pink Nevada den 18de augusti 2001
Above and below: 'Nevada'  the 16th June 2003, three pictures.  The shrub became larger and  was covered by beautiful, large flowers. On the last picture you can see the house of neighbour.

Ovan och nedanNevada den 16de juni 2003, tre bilder. Busken blev mycket större och oversålad med stora blommor. På den sista bilden huset är grannes.
Above left: 'Pink Nevada' the 16th June 2003
Right: 18th June 2003
Below left: lower part of the shrub, you can see flowers already from the ground, the 18th June 2003

Ovan vänster: Pink Nevada den 16de juni 2003
Höger: 18de juni 2003
Nedan vänster: Man kan se att blommorna börjar redan fran marken; 18de juni 2003
Below: 'Pink Nevada' whole shrub, the 18th June 2003. In that way the rose was looking every year, even twice in summertime.

Nedan: Pink Nevada - hela stor buske,  18de juni 2003.  På det sättet såg rosbusken ut inte bara vart år utan 2 gånger om varje växtsäsongen.
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
'Nevada' whole shrub the 25th June 2005. You can see some pinky shades on the shrub white blossom.
Nevada hela buske den 25te juni 2005. Man kan se de kända rosa toner i de vita blommorna  på hela busken.
The rose is attractive  in many ways with the very abundant blossom  at least twice a summer  in June, with flowers from the ground ( Above) and in August (Below) with flowers high up, on the long branches reaching a tree. Actually, if you have time to cut off all the old flowers, it gets even better bloom. 'Pink Nevada' the 8th June  and  in August 2002.

Rosen är en glädje till ögonen åtminstone 2 gånger i sommaren, först i början av juni (ovan), med rik blomning nästan liggande på marken  och senare (nedan) med blommande grenbågarna högt uppe, nästan klättrande i trädet. Det bästa resultatet kan man uppnå om man klipper alla vissna blommor efter första flor.. Pink Nevada den 8de juni och i augusti 2002.
The picture Above has been taken by using the analog camera, Minolta-Riva
Bilden ovan är tagen med analog kameran Minolta Riva
 'Pink Nevada' is really  to recommend if you have a larger garden where the rose could grow as a solitaire.  As we could see on many pictures, fresh, slightly double or simple flowers, with a wild rose charm but much larger, cover the rose at least two times in the growing season, but the shrub is never without at least several flowers. Repeating blossom is not less abundant, despite the rose is taller and more remaining a rambler. The rose is hardy, at least to Zone about 3-4 in Sweden, but I have feeling that  it can cope with even harder climate. Salt winds from the sea could not break down the rose as well. One must say that the rose IS susceptible to diseases and insects, but the foliage and very dense, compact shape make that you  never get impression of sick, bar bush, the leaves are always left in rather large amount. I wonder how the rose looks like the last years, after I have been banned from the garden due to Yngve's death in March 2007.  'Pink Nevada' needs as well slightly pruning in every spring, fertilizing (with not much Nitrogen) twice a year and removing fade flowers for the best outlook. All this is now never done, this I know.

Pink Nevada är en utomstående vacker ros, en stor busk som kräver ganska mycket utrymme, så att ha den i trädgården måste du också ha en större sådan.. Men om du kan ha rosen, den sprider glädje nästan hela säsongen. Även remontering är det samma rik som första blomning, och blommorna ligger som en matta på marken eller klättrar, på långa bågar uppåt. Den enar i sig en charm of den vilda rosen med sina halv dubbla och enkla, öppnade blommor, fast mycket större, med egenskaperna av den moderna rosen.  Rosen är inte resistent mot sjukdomar, men konstigt nog, man kan inte se dem i den täta och kompakta växtsätet och de flesta bladen finns hela tiden kvar. De bågiga, långa grenarna på sensommar är med blommor och rosen påminner om rambler. Rosen är härdig och klarar salta vindar, jag vet inte exakt vilken zon, men jag hoppas att till och med i zon 4 kan den klara sig. Naturligtvis inte utan någorlunda skötsel. Den ska man klippa och rensa på våren, men inte så mycket som rabattrosor. Gödsla på samma sätt som alla andra rosor, senvinter eller tidig vår och andra gången senast mitt i juni. Om tas bort vissna blommor, gynnar det nästa blomningen. Jag undrar hur rosen ser ut nu, efter  som jag blev portförbjuden från trädgården följande Yngves död. Jag vet bara att INGEN sköter trädgården och rosor i det minsta. 
To Roses  2000
Clic'Pink Nevada' re add text.
To Roses  2000
Sign InView Entries
To Roses  2000
To Roses  2000
To Roses  2000
To Roses  2000
'Nevada'