'Penelope', 'Pascali'
'Penelope'- Rosa moschata hybrid (Pemberton 1924) in August 1996.  It was planted in 1996 and flowering the same summer. Location was not very good, in the middle of 'Rosarium' among large roses and perennial. I was not experienced with roses growing or gardening at all and i had no idea that even perennial can expand or that self-sown plants can be so many but the new-planted rose grows much slower. Or maybe the plant was not of best quality, because the neighbour 'Mozart' (R.moschata as well) grew much faster. A little poor 'Penelope' was suppressed and shaded by all around. The first summer she was doing well, but later it was getting worse every year. I moved 'Penelope' in the autumn 1998 to the container made of bricks, and she was already not very vigorous, and the next spring, 1999, she had not awaked, I am afraid.
Penelope, R.moschata hybrid (Pemberton 1924) i augusti 1996. Rosen var planterad i 1996 och fick blommor samma år. Jag har placerad den inte så lyckat, i mitten av Rosariet, bland större rosor och perenner, också massor av självsådda plantor har kommit omkring. Jag hade då inga erfarenheter vare  sig om rosor eller trädgårdsmästeri över huvud taget och jag hade då ingen aning hur snabbt växer olika plantor eller hur stora de blir. Omkring Penelope växte allt  mycket fortare än rosen och stackars Penelope blev kuvad just då hon var än liten. Men kanske var det också ett inte bra exemplar för att ganska nära granne Mozart, också R. moschata, klarade sig mycket bättre, förbuskade sig och blev fort mycket större. Första året blommade Penelope och var ganska bra, men nästa året, efter sträng vinter var hon svag och klen, så att jag bestämde mig flytta den hösten 1998. Jag hade ingen annan plats utom en tegellåda, byggd faktiskt för någon klätterros, men jag hade då ingen än. Men Penelope överlevde inte vinter och våren 1999 vaknade inte till liv.
'Penelope' in July 1997
Penelope i juli 1997
'Pascali'

'Pascali' Lens 1963, planted in 1996 in the 
'Rosarium'. The rose shared a similar sad fate with 
'Penelope', but even more tragic.. 'Pascali' was planted not far from 'Penelope' but in a little better location. Despite of that the rose was not willing to grow much, maybe too much other plants was around, or it was bad plant I bought. It could maybe get better, but in the spring 1998 I have found 'Pascali' lying on the ground.. the plant was broken off or maybe bitten off from roots!
So, the same year but in the autumn I had bought a new 'Pascali' which I planted in 'Buskage', next door to 'Schwarze Madonna'.
The pictures to the year 2000 have been taken with the analog camera, Minolta-Riva
Pascali Lens 1963, planterad i Rosariet i 1996, gick ännu mer tragic öde till motes än Penelope. Rosorna var faktiskt planterade ganska nära varandra, men Pascali hade fått lite bättre läge. Trots det ville inte Pascali växa mycket heller. Kanske skulle den hämta sig åter efter några år, men på våren 1998 har jag hittat henne ligga på marken, avbruten eller avbitten från rötter! 
Så, samma år köpte jag ny Pascali och planterade i Buskagevid sidan om Schwarze Madonna.
Bilderna tagna till år 2000 (incl) var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
New 'Pascali' in the late October 2000.
Ny Pascali i sen oktober 2000.
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Till svenska sida
I have planted actually 2 new 'Pascali'. This on the picture above seemed to be dead in the spring 2001. Strange, it was much stronger plant of them two. The other had all shoots dead also, but it shot 2 new shoots recently (late June 2001). I was hopping a long time that that dead plant would revive itself!

 Jag planterade faktiskt 2 nya Pascali, för säkerhetens skull. Det var klokt för att i våras (2001) verkade en planta död, konstigt, den var starkare förra året. Den andra verkade också stendöd, men i sen juni började skjuta nya skott. Jag hoppades länge att kanske den första återuppstår från de döda.. men inte.
To Roses
To Roses
Till svenska sida
Above left: 'Pascali' the 
28th June 2004 with company of Peony 'Bowl of Beauty'.

Right: The 3rd July 2004

Ovan vänster: Pascali den 28de juni 2004 i sällskapet av pion Bowl of Beauty

Höger: den 3dje juli 2004
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
 I left the garden due to my long illness and after Yngve's unexpected death in Mars 2007, have never got access to the garden I created myself. Yngve's children and ex-wife who tog over the house have not allowed me even to visit the garden and they do not care about both roses and  any gardening, so the garden does not really exist any longer.

Efter min långvariga sjukdomen i 2006 och Yngves oväntat bortgång i 2007 fick jag aldrig mer att ens besöka trädgården som jag skapade själv. Yngves barn och f.d. fru som tog over huset sköter inte varken rosor eller trädgården, så kan man säga att den existerar nu inte längre.