Rosa rugosa group:
Rosa rugosa, 'Pink&White Grootendorst, 'Fru Dagmar Hastrup', 'Blanc Double de Coubert', 'Rugelda', 
'Pink Robusta','Conrad Ferdinand Mayer','Dr.Eckener'
Rugosa roses were the only roses you could find on the Yngve´s yard (it was no garden there then) in the 1994 when I had met him. The hedge of rugosas, some meters  long, was growing on the slope towards the street and it looked not nice at all. Only one of them I liked, it was rather tall, slim shrub with very double, deep crimson and strong scented flowers. You can see it on the picture above, taken in July 2000. I do not know, I am afraid, any name of that rose or any other either, and I would like very much to know! Other bushes have single flowers of mauves pink, darker or lighter. All of them repeat flowering but mainly bloom is in July, although they begin to flower often already in June. Flowers are followed by round red hips. 
The picture is taken from the garden, there is the slope and the street behind the bushes.
But - it is one more unknown rose with alike double and maybe more reddish-crimson flower, also scented, but the bush is much wider and lower. The rose is not in the hedge, it is placed also rather near the street, uphill it, when the slope on the Yngve's garden is finish. I believe it can be also rugosa. I have made pictures of it first in June 2001.

Enda rosor som fanns på Yngves tomt (det var ingen trädgård då) när jag träffade honom hösten 1994 var några meter lång häck av R.rugosa rosor som var planterade på sluttningen mot gatan. Rosorna var risiga och helt förvildade. De flesta hade enkla ceriserosa blommor och jag var inte specielt förtjust i dem, utom en av dem, denna på bilden ovan (från juli 2000), som har blommorna fyllda, mörkare och mycket doftande. Rosen är dessutom högst växande och smal, medan de andra växer mer på bredden. Jag skulle gärna veta hur den heter, men ingen bild och beskrivning jag hittar i litteraturen passar inte riktigt!
Bilden är tagen inifrån trädgården, sluttningen och gatan är bakom.  
Rugosa rosor har enstaka  blommor nästan hela sommaren (och börjar ofta i juni, ibland slut maj) men huvud blomning äger rum i juli. Nästan samtidigt bildas stora, runda, blodröda nypon.
Det fanns en ros till, inte i häcken, som också liknar rugosa, men busken var något lägre och bredare än den beskrivna höga rosen. Blommorna var också fyllda och doftande, men färgnyansen, tycker jag, var en aning annorlunda. Rosen producerade liknande rugosa röda nypon. Den är placerad uppför backe, också vid gatan, där sluttningen på tomten tar slut. Tyvärr vet jag inte heller vad det är för sort, och har gjord bilder på den först i juni 2001.
Rugosa hybrids
Already in 1996 I began to be tired of that old rugosa hedge on the slope. What I did there I described in details on the another page , anyway I replaced a part of old rugosas by other sorts of roses (after I changed out all soil), a.o. by rugosa hybrids. But the rugosa hedge is still there, highest on the slope.
Rugosa hybrids were planted then also down of streets, in front of future woodland.

Redan året 1996 blev jag trött på dem gamla, risiga rugosa buskarna. Jag tog bort en del av dem och gjorde om hela sluttningen som jag kallade för 'Gatuterrasserna',  för att plantera nya rosor, en del av dem rugosa hybrider. Rugosa häck med min favorita busken var ändå kvar, upperst på sluttningen.
Rugosa hybrider var planterade då också nerför backe vid gatan, framför blivande woodland.
'Pink- (Grootendorst 1923) and  White Grootendorst'  (Eddy 1962) 
were some of first rugosa hybrids I planted. They were planted in 1996 down the street. Behind, it was a bit of wild bushy grove with wild, self-sown bushes and some large trees, weeds, also plenty of stones and rubbish, and I had not yet an idea what to do there, it looked entirely impossible! But it became the woodland later..
On the picture the first flowering of 'Pink Grootendorst' in Sept.1996 

Pink- (Grootendorst 1923) och WhiteGrootendorst (Eddy 1962) var de första rugosa 
hybriderna jag planterad, längst nerför backe vid gatan. Bakom var helt förvildad bit av mark, en gles "skog" som Yngve kallade det, snarare en dunge. Självsådda buskar, några fullvuxna träd bland hav av stora, pampiga ogräs och massor av jätte stora, halv- eller helt nedgravda stenar. Jag hade då inga tankar på att göra något där, det såg helt omöjligt och orealistiskt ut! Men det blev woodland..
På bilden Pink Grootendorst i september 1996, första blomning.
'Pink Grootendorstin July 1997. Among pink flowers a red spot can also appear..
Pink Grootendorst i juli 1997. På dem rosa blommorna kan ibland röda fläckar dyka upp..
..and on those white flowers of 'White Grootendorst(July 2001) can pink spot sometimes appear. 
..och på dem vita blommorna hos White Grootendorst (juli 2001) kan rosa fläckar förekomma.
'Fru Dagmar Hastrup' - Hastrup 1914, the low shrub, was planted on the slope (called later for 'Terraces at The Street') in 1996. Charming single flowers of unusual pearl-pink shadow, and red, typical rugosa hips almost the same time. 
                                                           Picture is taken in 1997.
Fru Dagmar Hastrup var planterad på sluttningen, kallad senare  för  Gatuterrasser
i 1996.        Bilden på den charmiga enkla blomman med ovanligt vacker pärlrosa nyans var tagen i 1997. Typisk för rugosa har Fru Dagmar också stora röda nypon, nästan samtidigt med blommor.
'Blanc Double de Coubert' -  Cochet-Cochet 1892,  planted in 1996 on 'Terraces at The Street'. The rose has the semi-double clear white flowers, but the buds are slightly pink. It used to produce not many flowers at me, but beginning in year 2001 came quite a lot! Above the rose in the 1997 and below - in middle of June 2003.

Blanc Double de Coubert (Cochet-Cochet, 1892) var planted i 1996 på så kallade 'Gatuterrasserna'. Rosen får renvita halvdubbla blommor men knopparna är lätt rosa. Det brukade inte komma många blommor på den, men de började komma, först i år 2001. Ovan bild från 1997, nedan bild tagen i mitt av juni 2003.
'Rugelda' - Kordes 1989. Planted in 1998 almost in the 'Woodland', but rather in front of, near the street. An unusual rugosa with yellow, fully double flowers and orange-red buds. Like the 'Peace', Rugelda has slight pink edged flowers, but they are more like old roses; also slightly scented. 'Rugelda' is very robust rose, upright and bushy, tall up to 2 meters and has unlike rugosas dark green, glossy foliage from the ground to the top. Continuously flowering, hardy and healthy. The rose is placed in the very windy spot, exposed to salt winds from the creak, but it is not damaged after winter. 'Rugelda' is recommended by Kordes for informal hedges.

Rugelda - Kordes 1989, planterad hos Yngve i Woodlandsbryn i 1998, på mycket blåsigt, utsatt för salta vinder från viken ställe. Ovanlig för rugosa ros, med gula, fyllda blommor, kantade rosa (som Peace) och glänsande bladverk. Också lätt doftar. Blommar hela sommaren med korta uppehåll, och var inte drabbad av svampsjukdomar. Förmodligen ganska härdig, det fanns nästan aldrig skador efter vinter. 
Växtsätt är bra för häckar, de är ganska smalt men buskigt från marken till toppen. 
Kordes rekommenderar Rugelda till friväxande häckar.
'Rugelda' in September 1999. Later in summer flowers are produced in clusters.
Rugelda i September 1999. Senare på sommaren blommar rosen i buketter.
Above: 'Rugeldain the summer 1999.
Ovan: Rugelda sommaren 1999
 On the picture from late September 1999 (Left) you can see how slender and tall 'Rugeldabush was, already the next year after it was planted. A year later the rose became much more bushy but still rather slender. Below the beautiful cluster from July 2002.

Här på bilden till Vänster från september 1999 kan man see att Rugelda var smal and redan hög buske. Nästa året blev rosen mer förbuskad och lite bredare. Senare åren blev busken ganska bredd. Nedan bild på vackra blommor med rosa kanter den 5-te juli 2002.
'Conrad Ferdinand Mayer' - another unusual rugosa (Müller 1899), 
with not typical foliage and flowers are delightfully, superb scented! Flowers are silvery pink and  nice shaped, but the rose is not easy to grow. It is very susceptible to rust, and other diseases. The rose was always affected under summer and I had to prune it very much. So, I have seen 3 flowers on it once, since 1996! I have not managed to take a picture of them..

Conrad Ferdinand Mayer är en till ovanlig rugosa (Müller 1899). Bladverket är ganska annorlunda än vresrosor, fastän inte mycket glänsande. Blommor är silverrosa med trollsk sammetsskimmer och liknande doften har jag aldrig upplevt! Tyvärr, är rosen mycket mottagligt till rost och ibland andra svampsjukdomar. Den var så kraftigt drabbad varje sommar att jag måste ha klippt den nästan ner, som resulterade i att jag såg den blomma bara en gång (med 3 blommor..) sedan 1996 och jag hann inte ta någon bild på dem.. 
To Roses
Till svenska sida
This page was last updated on: 19 September, 2014
'Pink &White Grootendorst'
'Fru Dagmar Hastrup'
'Blanc Double de Coubert'
'Rugelda'
'Conrad Ferdinand Mayer'
'Pink Robusta'  or  'Ros Göteborg'
'Pink Robusta' Kordes 1986, was renamed in Sweden to 'Ros Göteborg(Rose of Gothenburg).  This is really robust, rather tall (up to 2m) and slender shrub, not very bushy in my garden. It has not branches or foliage below ca 1m of height. The rose is not diseases resistant - black-spot disease appears every summer. But its pearl-pink, shell shaped, semi-double flowers with wild rose charm are really beautiful, and the buds are very nice too. The foliage is not alike rugosas, namely glossy. 'Pink Robusta' repeats often. It was planted in 'Rosarium' in 1996, Autumn.  The rose is worth to grow, but you must  get it much PK- and not much N-fertilizer, 2 times before blooming time.
The pictures without exact date have been taken with the analog camera, Minoilta-Riva.

Pink Robusta,  Kordes 1986, blev döpt om i Sverige och hetter där Ros Göteborg. Busken är ganska hög, till 2m, och verkligen robust. Tyvärr ganska mottagligt mot svartfläcksjuka och ibland också mjöldagg. Det kan också bidra att rosen är kal till nästan 1 m och förbuskar sig svagt, den är mycket upprätt och smal. Men blommorna är mycket charmerande - pärlrosa, snäckutformade, halvdubla med charm av vilda rosor, däremot knopparna påminner om ädelros knoppar. Bladverket är glansigt, inte som hos de flesta rugosa. För att minska svampangrepp får man ge rosen mycket PK-gödsel och bara lite N, bäst 2 ggr innan blomningen och gärna Biobalans.
Ros Göteborg var planterad i Rosariet, i 1996. Rosen remonterar ofta.
Bilderna utan exakta datum var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva.
Above and Below: 'Pink Robusta' in July 1997
Ovan och Nedan:  Ros Göteborg i juli 1997
Above:  'Pink Robusta' in 1999.
Below: The ros the 1st September 2001.
Ovan:  Ros Göteborg i 1999. 
Nedan: Rosen den 1sta september 2001.
To Roses
'Dr.Eckener' - Berger 1930. It seems to be more of unusual Rugosas than usual.. 'Dr.Eckener' is maybe most unusual of all Rugosas. To begin from foliage - large, rather glossy leaves; and flowers - large, semi-double and shapely, pale yellow with a copper-pink shade. The buds and young flowers are intensive yellow-pink but become pale till almost white. They are alike Teas and likely scented. Not very strange indeed - one parent was just Tea ('Golden Emblem'). Very charming flowers! Name is taken for a German who was famous air-sheep builder and aviator (on a zeppelin). I planted the rose in 1996, on 'Terraces at The Road', just below of 'Ilse Krohn Superior'. It occurred not better location. The rose thrived not well and has got flowers maybe two times. It claims to be very robust and strong growing, even shooting root-shoot. Not mine, really. It was not more than 25 cm after I pruned away winter damages. I was tired of this poor rose and I have bought a new one in 1999 - and planted in the middle of the lawn. The new 'Dr.Eckener' was quite different, indeed! Even when it had not yet flowers, has become a climber, anyhow almost. It had got a shoot of ca 2 m in 2000 (it was ca 120 cm already in the autumn 1999) which survived without damages 2 winters, the second very unfavourable. In June 2001, on this long shoot (then over 2 m), there've been ca 10 large buds! I was very excited to see them developing and I shoot many pictures when flowers came. But before, I have taken the picture of the long shoot from 1999, with red thorns.

Dr Eckener - Berger 1930, var planterad okså i Gatuterrasserna i 1996, nedanför Ilse Krohn Superior. Den rosen är kanske mest ovanlig av alla rugosa hybrider. Man kan nästan tänka, att det finns mer de ovanliga än vanliga.. men det kanske bara just i Yngves trädgård. Ovanligheter är några - stora, ganska blanka blad liknande inte rugosa, stora, mer än halvfyllda blomor, nyutslagna gula med rosa-aprikos shattering (senare bleknande till nästan vita!), formen liknande tehybrider, tehybrid doft. Men inte undra - en föräldrar var just tehybrid (Golden Emblem). Busken borde ha varit mycket robust, starkt växande, till och med skjutande rotskott - och hög upp till ca 180 cm. Inget i beskrivningen liknande min Dr Eckener. Den var hela tiden klen, liten och fick inte mycket mer än ett par blommor under 4 år. Varje vår fick jag klippa den kraftigt på grunt av skador. I 2001 var Dr Eckener ca 25 cm hög..och hade fått en blomma. Så, jag blev trött på det och köpte i 1999 en ny planta av Dr Eckener, som jag hade haft ingen annan plats för än i mitten på gräsmattan. Denna Doktor var någon helt annan! Den blommade inte heller ganska lange, men den växte som skulle - har fått redan hösten 1999 ett skott på ca 120 cm, men nästa år växte den till ca 2m, och ingen vinter skadade skottet, som redan i juni (2001) har fått 10 stora blomknoppar! Det var mycket spännande hur de skulle se ut! Den 2 juli äntligen började slå ut. Jag tog flera bilder när de  kom, men innan, en bild på detta skott från 1999, med vackra röda taggar.. (Nedan)
'Dr. Eckener'
 At last the first flowers! Pictures Below.
Äntligen de efterlängtade första blommorna! Bilder Nedan.
The flowers surpassed  all my dreams.. They were born from yellow-apricot buds and at the beginning a slight apricot-pink shadow was left on the young flower, but rather quick went over to pale creme with slightly yellow-pink tone. They were unexpected large, slightly double (not many petals) with some wild charm, and they scented wonderful!
 Blommorna överträffade mina drömmar. Från aprikos-gyllene knoppar kom blommor som såg overkligt vacker ut - de behöll den aprikos-rosa tonen men i mycket ljusare, utsökt pastell nyans som jag aldrig sett på någon ros. De var oväntat stora, lätt dubbla med vildros charm och verkade mycket fragila. Den utsökta färgen bleknar ganska fort och blommorna blir créme-vita till slut. De dessutom doftar underbart!
Unknown crimson - maybe R.rugosa 'Hansa'
Okänd cerise - kanske R.rugosa 'Hansa'
Unknown crimson rose - Left: 2 flowers, 
Right: The shrub, Below: some more flowers, late June 2001
Den okända ceris rosen - Vänster: närbild på 2 blommor, Höger: halva busken, Nedan: några blommor, sen juni 2001
'Dr Eckener' repeating, Above Left: 29th August 2001, Right: 30th August 2001. The rose colour was  much more intense pink. Around, Sweet Pea, 'Mammoth Navy Blue' is climbing the rose, which was then ca 2 m tall!
 Dr Eckener remonterar i slut augusti. Bild ovan vänster: 29 augusti, Höger: 30 augusti. Färg på rosen var mycket intensivare rosa. I rosen, som var då ca 2 m hög, klättrar luktärt 'Mammoth Navy Blue'
And it was still not any flowers I could see in 2001 either. The year 2002 the rose has got 3 flowers, but not in the same time and every time it happened, I could just not take any picture because of stormy weather and next day the flowers disappeared!  Bad luck..
History has been almost repeated in 2003. Just when the 2 large buds has been come, a violent wind raved 3 days. We made a strange support for the rose (on the picture) which actually helped, I could at last take the first photo on it for the since 1996! 


Desvärre, det kom inga blommor på rosen heller året 2001. Däremot året 2002 har rosen fått en blomma 3 gånger, men jag hade helt otrolig otur, varje gång kom regn och blåst och det var omöjligt att ta någon bild förrän blomman blåstes bort!!
In 2003 var det nära att historia skulle upprepas. Just då bildades 2 stora knoppar på rosen, kom 3 dagar med mycket stark vind. Yngve och jag byggde då en konstig konstruction (på bilden) för att binda rosen till den som skydd till växten och knoppar. Och det hjälpte! Jag kunde göra min första bild på rosen sedan 1996!
Above in the middle and Left: 'Fru Dagmar Hastrupin July 2001; Right: The rose in 2002; the spring has coming very early. Above the picture taken 6 June.

Ovan bilder i mitten och vänster: Fru Dagmar Hastrup in Juli 2001. Ovan höger: Bilden tagen 6 juni - året 2002 var undantagligt tidigt och varm vår. 
'Fru Dagmar Hastrup' the 18th June 2003 
Fru Dgmar Hastrup den 18de juni 2003
'Dr Eckenerhas got nice support , the English pillar of metal pipes, Above left: 17th June 2002, Right: repeating, on 11th August 2002. The rose has been rather high pink this year. Sweet Pea, 
'Anthea Turner' matches well this year also.
 Dr Eckener har fått en metall pelare, Ovan vänster: 17de juni 2002, Höger: 11te augusti. Färg på rosen var den varma sommaren intensiv rosa nästan hela tiden. I detta år klättrade i rosen luktärt 'Anthea Turner' som matchar perfekt med rosblommorna.
Maybe strange, but 'Conrad Ferdinand Mayer' which is growing on the difficult spot, was doing very well after the hard winter 2002/2003, better than before. Any diseases, almost no rust or insects.
 
Lite konstigt att Conrad Ferdinand Mayer var i bätter kondition efter den stränga vinter 2002/2003 än i tidigare åren. Rosten försvann (nästan..), inte heller kom andra sjukdommar eller insektangrepp.
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
Sign InView Entries
Till svenska sida
Till svenska sida
Till svenska sida
Till svenska sida
Till svenska sida
The same shrub photographed from the street, the 18th June 2003
Den samma buske fotat från gatan, den 18de juni 2003
'Blanc Double de Coubert
(sometimes the name is used in female form, 'Blanche') the 20th and 25th June 2005. The flowers on my rose have always been a little "  untidy", of not very nice shape.

Blanc Double de Coubert (ibland namnet skrivs i feminin form, 'Blanche') den 20de och 25te juni 2005. Blommorna på min ros var alltid lite slarvigt formade, inga snygga former altså.
Below: 'Rugelda' the 17 July 2004 

Nedan: Rugelda den 17 juni 2004
Left and Below: 'Pink Robusta' in 2002, the 20th July and 6th August.

Vänster och Nedan:  Ros Göteborg i 2002, den 20de juli  och den 6te augusti
Left: 'Pink Robusta' in August 2002, Below: in early July 2003

Vänster: Ros Göteborg i augusti 2002,
Nedan: tidigt i juli 2003
Left: 'Pink Robusta'
the 18th June2004

Vänster: Pink Robusta 
den 18de juni 2004 
Unknown crimson rose Right: Late June 2004

Den okända ceris rosen Höger: Närbild på 1 blomma i sen juni 2004
 'Dr Eckener'; Left: the 22nd June 2003.
2 pictures Below: the 26th June 2004
Dr Eckener; Vänster: den 22dra juni 2003;
2 bilder Nedan: den 26te juni 2004
Right and Below: 
'Dr Eckener
the 28th June 2004

Höger och Nedan: 
Dr Eckener den 28de juni 2004
'Dr Eckener', Right and Below: The 28nd June 2005.

Dr EckenerHöger och 
Nedan: den 28de juni 2005
'Dr Eckener' Below: the fantastic flower, the 6th July 2005.
Dr Eckener - Nedan: den otroliga blomman, den 6te juli 2005