'Victor Borge'
'Victor Borge' -  Danish rose, created by P&M Olesen in 1982, using Poulsen sorts as parents. An outstandig rose in flower size, shape and colouring! The robust, rather tall shrub - can be over 120 cm - with glossy foliage, huge and perfect shapely buds and flowers, of all shades of sunset: salmon pink, yellow and almost orange-red.  Named for a great Danish pianist and unusual show-man who lived in USA and died in year 2000. Flowers almost continuously, but in August mostly rests. I planted it in the spring 1996, in 'Buskage'. On the picture - first flowering, July 1996.

Victor Borge - dansk ros, skapad av Pernille och Magens Olesen, 1982, med Poulsen rossorter som föräldrar. Ganska ovanlig ros - storblommig ändå ganska stor (kan bli över 120 cm), buskig och robust. Blommorna har alla solupp-och solnedgångs nyanser - intensiv laxrosa, ljusgul, till nästan orangeröd. Namnet taget efter känd och också helt ovanlig dansk pianist och komiker, Victor Borge, som levde i USA och dog i år 2000. Rosen planterade jag i Buskage, en av första där, våren 1996. På bilden ovan - första blommor i juli 1996. 
'Victor Borge' in July 1996. All pictures until year 2002 were taken with the analog camera  Minolta Riva
Victor Borge i juli 1996. Alla bilderna till året 2002 var tagna med den analoga kameran Minolta Riva
Left: Two bushes of 'Victor Borge' i July 1997. 
Below: One flower in 1998. The rose has got in 1990 'Certificate of Merit' in Rumbeke, Belgium

Vänster:Två buskar Victor Borge i juli 1997. 

Nedan: en ros i 1998. Rosen har fått i år 1990 'Certificate of Merit' i Rumbeke, Belgien
July 1997
Juli 1997
Above and Below: Pictures from July-August 1997 
(The pics from 1997-2000 have been taken with the analog camera  Minolta-Riva)

Ovan och nedanBilderna from juli-augusti (från 1997 tills 2002 var bilderna alla tagna med den analoga kameran Minolta-Riva)
This page was last updated on: 19 September, 2014
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
Above and below: 'Victor Borge' in August 1999
Ovan och nedan: Victor Borge i augusti 1999
Sign InView Entries
'Victor Borge' in August 2000
Victor Borge i augusti 2000
'Victor Borge' the 21st July 2002. In spring 2003, after unusually hard winter the shrubs were very damaged and not very much left of those beautiful roses.  I hoped they grow again and they did. But the roses have never achieved their regular growth, they were very short and have got very few flowers that year. All pictures since 2002 (except one below) are digital.

Victor Borge den 21sta juli 2002. Våren 2003, efter undantagligt svår och lång vinter  visade sig bägge buskarna så mycket skadade att jag fick klippa nästan helt ner allt. Ändå hoppades jag att de skulle växa igen - och de gjorde, fastän mycket långsamt och sent. Rosorna växte mycket korta, kanske hälften av den vanliga höjden och hade fått bara några få blommor. Bilderna fr.o.med  2002 (utom en nedan) är digitala.
'Victor Borge' in the middle of July 2002 with company of never identified rose, maybe 'Pat Austin' or an other Austin rose. Pictures below all are digital, from 2002, end of June and July.

Victor Borge  i mitt av juli 2002. Bredvid man kan se en aldrig identiferad sort, troligen Austins, kanske Pat Austin. Bilder nedan är alla digitala, från 2002, slut juni och hela juli.             
To the Roses
Till svensk trädgårdssida
To the Roses 2000
To the Roses 2000
To the Roses 2000
Next 3 years all three shrubs of 'Victor Borge' had been damaged very much after every winter. I pruned them very strongly to get a fresh weed and one looked dead.  They became never the same, anyway until I finished my gardening and even contact with the garden after the spring 2006. The Yellow unknown but beautiful rose disappeared as well.

Under  nästa 3 år blev Victor Borge bara sämre. Efter vinter var inte många skott kvar, jag fick klippa ibland allt helt ner men rosen verkade inte ha krafter att växa igen. En av tre buskarna verkade helt döda, andra var sparsamma med tillväxten samt blommor.   
Likaså den okända men vackra gula rosen praktiskt taget försvann. Vad som hänt efter våren 2006 vet jag inte, jag har aldig mer fått någon kontakt med trädgården.  
To the Roses 2000
To the Roses