Important Places in the garden
East - South
1995-2005
To the East-South garden part1
Till den svenska trädgårdssidan
To the Southern Side of the Garden
To the West-North Sida of the Garden
To the East-South of the Garden, p1
To the East-South of the Garden, p2
 To The GARDEN start page
To the Start Page
The Scent Hill
Till den svenska Trädgårds sidan
To the Stone Bed
En upphöjd bädd jag kallade for 'Doftkullen' var det en utav raden av upphöjda bäddar längst sydgränsen av Yngves tomt. Området kallade jag geografiskt  för Sydsidan Den upphöjda bädden jag beskriver började direkt till höger from en annan likadan bädd som var nästan samtidigt anlagd - Smultronkullen, och slutade nära det blivande Rosariet -det största projektet som vi gjort i trädgården. Några av de upphöjda bäddarna  var beskrivna på Sydsidan page (se länk ovan), men det var för mycket materialet från hela det området att det skulle kunnat gå på bara en sida, så jag har gjort fler. Den första s.k. 'undersidan' var Växthuset, näst - Smultronkullen, den här är den tredje, som är nära Rosariet. Men ännu närmare, mellan Doftkullen  and Rosariet ligger den lilla Stenrabatten and stället Singer, de har också fått sina sidor.
        Nedan bilderna from 1995  - man kan se vilda enar, stora stenar och inte mycket mer.
Right: Behind the plant arrangement on the cast iron base (frame) from the Singer treadle sewing machine used as a pedestal, and next door to the birch, on the background to the left you can see only grass and some stones as well - this is there 'The Scent Hill' has been begun to arrange.
 Doftkullen var som alla andra hos Yngve inte planerad rabatt, inklusive namnet.  Jag fick  idéen om att plantera någonstans nära några snygga, blommande och doftande buskar när jag rensade i de mycket risiga enar, självsådda ekar, björkar och andra vilda buskar växande mellan blivande 'Rosariet' och grannes tomt gränsen (vilken visste inte vare sig Yngve eller jag vad fanns), för att göra något snyggare runt Rosariet (se bilden ovan). Men att såga och klippa hårda buskar och träden var faktiskt över mina krafter, att inte tala om röja ut dem, som egentligen skulle göras.. Vilda buskarna omringade nästan halva Rosariet och nådde också nära garagevägen, där växte en finare björk med påtagande vit bark. Då tänkte jag - kanske kunde man plantera finare buskar åtminstone i närheten. Jag upptäckte där en ledigt mark, det "vilda" området som jag tänkte att man kunde ta i bruk -  mellan Smultronkulle, som var bara påbörjad, och enarna. 
'The Scent Hill' was a part of the row of raised beds along the southern border of Yngve's land. I called this for 'The Southern Side'. Some of those beds have been described and showed on pictures on the page, but because it was too much for one page, I made some under-pages as well. The first it was  'The Greenhouse' , second 'The Strawberry Hill and this is the third, about the bed called 'The Scent Hill'. The place  was located next door to the 'The Strawberry Hill' and near 'The Rosary',  the largest project in the garden which we began in 1995,.  But do not forget one more little bed between 'The Scent Hill' and 'The Rosary' - 'The Stone Bed'  and 'The Singer Spot'..  
       Below the pictures from 1995. You can se how it looked  around The Rosary and then was not anything more then wild bushes in bad condition - and many stones, of coarse.
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svenska trädgådssidan
Höger: Bakom plantorna på Yngves gamla Singer trampmaskins underredet som jag gjort till piedestalen för växter i krukor på en bricka  (på vänster sidan bilden), kan man se bara gräs och några stenar som jag just började arrangera till den nya upphöjda bädden, Doftkullen.
It was while I tried to clean and tide groups of those wild bushes in very poor condition, demanded much care or best - removing  (if it was possible, anyway not  for me), I've got an idea that it would be nice to plant instead some  flowering and scented shrubs, if not instead wild bushes, so at least nearby. The wild bushes have been located probably close or even out of the land border with the neighbour (in Sweden often they do not make any fences for properties on the nature-area with rocks etc.).  The bush-group surrounded about half of area when Yngve and I started to change to a rosary.  There were left still very many Juniperus, some wild deciduous trees and large weeds of coarse. A part of them grew rather not far from the garage road, which was - on the picture - to the left, behind of the birch.
Sign InView Entries
This page was last updated: 30 September, 2014
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
The picture to the Left is taken in 1995 July,  from the edge of 'The Scent Hill' to be, e.i. this is the nearest neighbourhood of the bed. On the left side you can hardly see the big stone in shade, in background 'The Rosary' with already planted a rose 'Westerland' which we can not see (the red flowers are of Monarda didyma 'Cambridge Scarlet')  and further - pink 
'Raubritter'.
På bilden, också från 1995 juli, tagen ifrån kanten av blivande Doftkullen, man kan se på vänster sidan den enorma stenen i skugga och i bakgrunden Rosariet med redan planterade rosor, Westerland  man kan inte se (de röda blommorna är temyntha 'Cambridge Scarlet') och rosa  Raubritter.
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To The Stone Bed
To The Stone Bed
 Left:The same place on the picture, taken in 1997. Behind the "refurbished" Singer frame, with fruit box changed to the bloom-box, both new painted, you can see already in full use the part of 'The Scent Hill', namely "the castle"  with planted 'Icebergrose (not in bloom then). Through the machine frame you can see just beginning of the new small raised bed med "stone wall" of 20 cm, located just between the huge stone, 'The Scent Hill' and the birch, not much yet planted. This little bed I called for 'The Stone Bed'  and a spot under the birch, with arranged flowering box placed on the frame from the treadle sewing machine Singer, I just called 'Singer Spot' - there was changes all the time as well, namely the frame rusted and broke and was replaced by other arrangements. 
Vänster:Det samma stället i 1997. Växtlådan gjord utav fruktlådan ersatt brickan med krukor på  Singer underredet, bägge nymålade. Till vänster i bakgrunden kan man se en del av redan färdiga Doftkullen, nämligen "slottet" med planterad ett år tidigare rosen Iceberg, just då inte blommande. Genom maskin underredet man kan se omringad med stenarna en liten upphöjd rabatt liggande mellan Doftkullen, stora stenen och björken - den kallade jag för Stenrabatten. Man kan inte se några små plantor förmodligen planterade. Stället, där flera år fanns Singer maskin underredet (tills den rostade och kunde inte användas längre, tyvärr), många gånger ändrades och den kallades först för 'Singer' och senare - 'Efter Singer'.
Ledig mark jag upptäckte och ville plantera där blommande, doftande buskar som t.ex. doftschersmin, olvon o.d. var förstås på klippan, med tunnt lager av jord, men många stenar och bråte.  Jo, det är inte jag som ger sig i första taget. Redan hösten 1995 började jag gräva ut stenar och bygga uppåt en plantering i 2 nivå. Den högre - där existerande jorden var grundare. På nedre delen, nära vägen som var mer i solen, tänkte jag plantera kanske en ros, men även där var jorden för grund. Så byggdes då igen "ett slott" för den blivande rosen, innan det var valt vilken sort utav buskrosor ska jag satsa på. 
Redan hösten 1995 planterade jag kameliaschersmin till att börja med, men den  överlevde inte vinter. Då flyttade jag doftschersmin från 'Under Balcony'. Nästa busken var det delvis vintergrön olvon - Viburnum burkwoodii som jag köpte därför att den hade ett extra skott som jag misstänkte var V.opulus, skogsolvon. Jag hoppades faktiskt att kunna skilja åt dem och få två buskar - men det gick inte, en var ympade på den andra!  Senare växte den sistnämnda enormt och nästan tog över, inte undra, det var troligen grundstammen! Luktolvon blommar tidigt, skuggolvon mycket senare och helt annorlunda. Jag hade då haft 2 dyra buskar till ett pris, dessutom på rea! Tyvärr, bägge dog efter några år. Ungefär samma tid köpte jag från en amatör odlare en fröplanta (eller stickling, vet ej) av doftschersmin var. 'Aureum nanum', som jag har flyttad senare till 'Woodlandet'. Busken växte långsamt, blev fint och vacker, men var klippt ner av Yngves son runt 2010.. 
En  Mahonia aquifolium, flera funkior samt andra skuggtåliga växter planterades också - Doftkullen ligger halva dagen i djup skugga. Helt bakom de först planterade buskarna har jag planterad svensk häggmispel som jag aldrig sett blomma, men det gjorde Yngves granne.. i alla fall de doftande buskarna plus liljekonvaljer, rosa, som jag hade planterat senare, inspirerade mig nog att kalla stället för Doftkullen.
As you could see on the picture, the place for  the new bed was rather near to The Rosary and near to the wild bushes as well. When I decided to make the bed for any nice shrubs and plants, again it occurred that it was not any soil deep enough to plant shrubs.  As stubborn as I am, I started then, already in autumn 1995,  dig out stones from the chosen area, which was almost impossible, because of the compact, hard loamy soil.  But I never give up unless I absolutely must.. so eventually I built a raised bed with 2 levels, one higher, there the local soil depth was very shallow and the other, lower, there was a niche in the rock and it was possible to get deeper hollow to fill with a soil. Of course, it needed quite a lot new soil to fill up all holes after stones and to high up the bed level, but stones I dug up I used to make a free support "wall", rather low actually. To plant one rose nearest to road there was more sun, I built near to the edge another, higher bed, called by me "the tower" or "the castle" (names I used for the smaller but higher borders for special plants). 
At the beginning the Philadelphus x virginalis was planted far back, but it did not survive winter, so next was Philadelphus coronarius, moved from 'Beneath Balcony',  and Viburnum. The plant of Viburnum with 2 stems has been purchased, I hoped  for separating them to get 2 shrubs, but it was not possible, probably one was grafted on the other.  The basic plant started at once to grow intensely. Later it was 2 large shrubs together, flowering with different flowers and in different time, but the base tree, on which the other was grafted, started take over and after few years both shrubs died. I have bought also a little cutting or seedling, I don't know, of Philadelphus coronarius Aureum nanum, but after the 'Woodland' was ready, it was moved there and grew under 10 years till beautiful but little shrub, now destroyed by Yngve's son..
Much later the other scented shrub like Amelanchier canadensis has been planted, almost behind the bed, so when flowering, not we, but the neighbour had all pleasure.. The bed was quite a long time in shade, so the shade tolerant plants have been planted there as well, f.example Mahonia aquifolium, Hostas, some ground covers and Lilly of the Valleypink variety.
ThJuniperus old wild bushes are still behind of the enormous stone, the 30th May 2004. Hard to believe that we've taken up the stone out from the ground and transported there ONLY with hands, a spade and some planks! (it took some weeks..) 

A little piece of 'The Scent Hill' is on the left side of the picture, all you can see in shade there are silver-green foliage of Lamium (Lamiastrum) galeobdolon  behind smaller stones and blue flowers Myosotis palustris
Gamla enarna bakom den stora stenen, fortfarande i 2004, den 30de maj. Svårt att tro, men vi grävde upp stenen från djup grund och flyttade den dit BARA med våra händer och några plankor! Fast det tog några veckor..

Doftkullen skymtar till vänster från stenen - allt man kan se, är gulplister utan blommor och de blåa förgätmigej.
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
Left:  June 1995, you can see enormous stone moved there from the rosary bed and put almost on the bushes after being transported  there by Yngve and me. We tried to position the stone a little better, but succeeded not much, it was beyond our power. The only thought place for shrubs or plants planting was to the left of the stone.
 Vänster:  Juni 1995, en av största stenarna utgrävda i området var flyttad dit från Rosariet och lagd nästan över buskarna. Vi försökte ändra på sten positionen, men det var närmast omöjligt.. Den marken jag hade i tankarna att anlägga möjligen en bädd med buskar och växter fanns till vänster på bilden, bakom stenen
To the Stone Bed
 On the Left picture you can see most of the Juniperus surrounding 'The Rosary'   in July 1995 and even a big stone (on the left, near to the birch) just put at the bushes, transported from The Rosary, after it was dug out there, quite far away from the bushes.
På bilden vänster man kan se de flesta enarna, också en del nästan färdiga Rosariet och även den stora stenen, utgrävt från där som vi flyttat dit med stor möda och lagt vid buskarna
To The Stone Bed
Left: 'The Scent Hill' in June 1996 - left side of picture there are some alpines, like Lamium maculatum 'White Nancy', Dianthus deltoides splendens or 'Brilliant' and behind them is hidden en Heuchera. A little shrub looking a little yellowish can be Aruncus silvestris - or dioicus (or Spiraea aruncus)  which some people count to bushes but some to perennials. Outside the bed we can see the Papaver paeoniflorum, self sown - no idea from, there was not any poppy kilometers around, people there had in principe not any gardens. Higher right corner of the picture you can see a very much higher bed, which I call 'The castle', built for the rose, already planted.
On the picture Below it is near view on the same part with Dianthus, and we can see clear a Heuchera.
Doftkullen i juni 1996.  På vänster sida av bilden några blommor, röda blöd- eller backnejlikor, nu är jag inte så säker - och vitblommande rosenplister'White Nancy'.  Möjligen en liten buske nästan in mitten det är Plymspirea, som råder delade meningar om, är det busk eller perenn. Den vackra pionvallmo utanför bädden är självsådd och jag aldrig kunde gissa varifrån, det fanns inte några vallmo och även inte trädgårdar flera kilometers omkring, men vi hade haft den överallt några år, tills den försvann för gott, synd!
På bilden nedan är samma stället bara närmare, så man kan se bättre att där finns alunrot.
Pictures in the years before, and many under year 2001, have been still made with compact analog camera, Minolta Riva. In winter 2001 Yngve has bought the new, digital camera, Olympus Camedia 860L. First I was afraid using it, but since July I had tried make pictures with the new camera. After first not perfect result I started understand my camera better and pictures I made were better and better. In 2003 as a Christmas present I have got from Yngve newest Olympus 750UZ . It was rather complicated to use and I had to learn  much. In coarse of time  I started making the beautiful pictures.
But my happiness was short. After 1.5 years the camera became broken by accident. My son tried to repair it and he succeeded almost, but some parts in camera have been not to mend. Camera was working again, but without ZOOM. I gave it to my son and returned to my first, very simple Olympus C860L without zoom but with MACRO. Pictures are not so bad really.
Bilderna tagna tills året 2001 och även flera under året är INTE digitala, jag fotade med Minolta-Riva, kompakt analog, mycket bra måste jag säga. Tyvärr fick den något litet fel och ingen ville laga den.. Den första digitala kameran jag använde köpte Yngve i vinter 2001, Olympus Camedia 860L. Det rann ganska mycket vatten i ån innan jag vågade  försöka använda den, och att skaffa erfarenhet tog tid också.  Till Julen 2003 fick jag en ny kamera, Olympus 750UZ. Den var verkligen avancerad - till mig i alla fall, men bilderna var ännu bättre. Tyvärr förstördes kameran efter bara 1.5 år så jag fick ursäkta min gamla Olympus utan ZOOM, men med MACRO - och eftersom jag lärde mig under tiden mycket mer hur man gör, så bilderna var nu bättre än till början.
The picture taken in May 1997, from the bed, toward the house. The leaveless shrub could be Viburnum, or maybe Philadelphus.  You can see many blue Muscari possibly armeniacum and coral-red tulips. You can see as well en little conifer bought as a dwarf  Juniperus x media 'Old Gold', but it was growing very intense and fast, so after only few years became 2 m tall! What I read and seen on the pictures, it looks rather like Chamaecyparis pisifera Plumosa Aurea 'Gold Dust' (False Cypress), which can be 6-9 m tall! Anyway, in 2005 it was about 4 m tall and all plants around disappeared, it was as well  1.5 - 2 m wide!
On the picture Below the same piece of bed as higher Above, but in next year, maybe June-July 1997. The same plants, men Heuchera disappeared or was moved.
Bilden Ovan är taken in maj 1997, med vinkel inifrån Doftkullen. Busken vi ser nästan utan blad vet jag inte om det är olvon eller doftschersmin. Det är också planterad, förmodligen förra hösten en liten barrbuske som jag köpt med etikett Juniperus media 'Old Gold', dvärg som bara växer långsamt och lågt, men nådde 2 m redan efter 5 år och den ser ut inte som any en, den liknar verkligen Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea', sorten som lätt kan uppnå 6-9 m!  I 2005 var trädet redan runt 3.5-4 m högt och runt 2 m bredd.

På bilden nedan  ser vi den samm biten av Doftkulle som ovan, men i juni-juli 1997. Det verkar att alunrot försvann eller var flyttad.
Pulmonaria saccharata, a little unusual plant with spotty, really ornamental leaves, but only after flowers fade over. The beautiful plants are coming often themselves, surely from seeds, locate their rosettes middle in stones. making effective decoration, like designed or artificial, it looks like it did not need any soil!.
En vacker, prickig rosett av  lungört, som alltid placerar sig som om den var designed som en prydnad av en artist - ofta bland stenarna, och man undrar om den behöver jord. Rosetten kommer alltid after blomning
'The Scent Hill' in the middle of July 1997. Two white accents  on the bed - the  magnificent wipes Aruncus dioicus (with many synonyms listed higher above). The plant demands to be cut down every year and can take quite a lot space if is happy. Mine was apparently not, died after only couple of years. Another white bouquet it is the bedrose
 'Iceberg'. First planted rose died quick, the other managed longer. The one plant of Papaver from last year sowed itself  massive, now there are dozens poppies. On the right side of 'The Scent Hill' there are the wild Juniperus, which I tried at least hide, planting there 2 climbing Actinidia kolomikta hoping on kiwi fruits as well! But, unfortunately, they were both males.. Below left and Below Right: The same object in June and in October 1997. 
Ovan: Doftkullen in mitten av juli 1007, en aning mörk, men två vita akcenter ger lite ljusare intryck. En av dem är de pampiga vita vipor av plymspirean. Plantan lär vara aggressive och man måste klippa den ner varje år. Min tycktes vara snäll eller  inte glad på stället, den dog after runt 2-3 år. Den andra vita buketten det  är en av mina favorita rabattrosor,  
' Iceberg' . Men den kom tydligen också på fel plats - den första plantan dog raskt after planteringen, den andra verkade vara glad med massor av blommor, men även nästa år efter vinter var så dålig, att den inte överlevde mer än till tredje året. 
På alla bilder, ovan, vänster och nedan den samma Dofkulle i året 1997, en i juli,en i juni och en i oktober.
På höger sida Doftkullen på bilder och i verkligheten det är de vilda. risiga enarna som jag inte kunde utplåna, så tänkte jag att de kan kanske täckas lite av klättrande växt. Jag har planterd 2 plantor av Kameleontbuskar, sorten med 3-färgade blad . Jag hoppades på frukter, men de visade sig bägge hanplantor! Dessutom, de bråkiga sorterna är möjligen sterila, inga frukter då!  
Right:  The  showy Hosta fortunei with lilac-pink flowers, and behind - Hosta fortunei albomarginata. When you plant Hosta, you must remember that they are rather aggressive plants, growing enormously and even spreading themselves. I had to move the plant out the bed to give a chance to other.  How it went, you can read on one of the other  pages  about 'The Scent Hill'. Later, in 1999 I had to repeat the operation with the variegated Hosta as well - it was this time not an aggressor but the offer, namely of  the golden conifer which I planted believing that it was dwarf  and it looked like that! 
Den praktfulla blomsterfunkian  lärde mig mycket om funkiorna. Jag vet nu, att plantera funkior måste man räkna med att de  inom få år blir verkligen stora, tar mer och mer utrymme och utkonkurrerar andra växter, Blomsterfunkia hör till dem mest vitala, den sprider sig enormt och jag fick helt enkelt att ta bort den.
Hur det gick, ni kan läsa på en av separata sidorna som är länkade till varje bild, också  bilderna på den sidan är länkade. Men det var inte allt om funkior på  Doftkullen. Jag fick upprepa borttagningen också på den vitbrokiga funkian, som är inte så aggressiv, men var själv nästan kvävd av.. den 'lilla' barrbuske som är pyteliten på bilden ovan och skulle  förbli en dvärg.  Men det gjorde den inte.. Vitbrokiga funkian var flyttad i närheten i 2004
Left:  The Philadelphus coronarius  at last in full bloom, like it should be,  but again I had no  idea how large it can be. I've seen many of them in my life, but I realized it was in parks or larger gardens..Anyway it was like my dreams came true, I love   Muck Orange, it was my absolute favourite  scent and perfume when I was very young..
On the picture Below the shrub in full glory. Both pictures from June or July 1998.
 Doftschersmin i full prakt in 1998, Äntligen! Båda bilderna tagna i samma tid. Mina drömmar om att ha en sådan buske slåg in - men inte för mycket länge. Det måste ha varit någontingt fel på Doftkullen - en efter en de doftande buskarna bara dog.. Fastän jag kunde kanske gissa, jordlager var troligen för grunt.. och det kunde vara då brist på vatten. Bara den 'lilla'  4 m  cypress höll sig mycket bra! I alla fall tills jag var där..
Above Left:  The Aquilegia alpinum which I have sown myself, but I was disappointed - it was not as blue as promised..and much larger I wanted and believed. Around Myosotis sylvatica 'Rosylva', also my product from seeds, in May 1998.
Right:  You can see on the picture how already large shrub became from the "dwarf" conifer Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' after only one year! (June 1998).  In the backgrund the flowering Mahonia aquifolium . It is scented shrub as well, but not to compare to Mock Orange..
Ovan Vänster: En alpakleja som jag faktiskt sådde men blev besviken - plantan hade mörka, nästan violetta blommor, inte blå som lövat, och var mycket stor, allt det passade inte till platsen den var planterad på. Den vackra rosa förgätmigej  Rosylva hjälpte lite i alla fall.
Ovan Höger:  Sena påskliljorna just bredvid den luriga 'dvärgen'  -  gullbarriga ädelcypress  'Plumosa Aurea',  som efter ett år har blivit redan över 150 cm. I bakgrunden skimrar gulblommande mahonia som lär också dofta, men inget att jämföra med doftschersmin, så klart!
Right  and Below:   The rather not ordinary red tulips, namely blue-red. The picture is not 'arranged'!
I must say, I have never seen tulips like those,  before or later! Unfortunately, they have been wrong labeled, so I have no idea about name. They were double as well. Unfortunately,, that time I did not know about taking up bulbs through the summer, and of coarse they came not any more.

Below my favourite tulip 'May Wonder', double, beautiful, not ordinary bi-colour and I can't get them again since several years! I have kept them 2-3 years, on  'The Scent Hill' and even on The Northern Side, but they disappeared even there.

Just next door to them the beautiful Narcissi,  'Bell Song', both planted just i feet of the rose 'Iceberg', on the picture Below Right
Höger: Tulpaner intrasslade i den blommande Mahonia buske.
Nedan: Kamelontbuske klättrande i enarna, till och med fick de redan de rätta färgerna, efter inte så lång tid som var lövad.  Bilden från maj 2000.
Right: A tulip tangled in flowering Mahonia  
Below: The Accinidia kolomikta successfully climbing in old Juniperus  already with right colours on leaves. May 2000
Ovan, Vänster  och Nedan - ovanligt vackra lökväxter, några planterade en gång i fötterna på rosen Iceberg. De blåröda tulpanerna hade varit planterade mycket bakåt doftkullen, nästan i buskarna.  Det blev en överraskning, de var felmarkerade och färgen var helt ovanlig - verkligen som på bilden! Så jag fick aldrig veta deras namn för att köpa dem igen efter de försvan. 

De  fyllda hallonrosa tulpanerna Vänster, de är May Wonder - jag lyckades med dem kanske 2 -3 år, även var de planterade också på Norrsidan - sedan försvan de, och jag kunde inte längre få dem i handeln.

Nedan det vackra paret, påskliljorna Bell Song och May Wonder
Left:  Viburnum silvestris, the winning part of 'duo' shrub 
Vänster: Luktolvon, den vinnande delen av den dubbla busken  
Below:  A branch with the strong scented flowers of Philadelphus coronarius
Nedan: De vackra  blommorna, starkt doftande, på en gren av doftschersmin 
3 pictures, Left and Below:
Selfsown Aquilegia hybrids, colour quite new after they crossed between some of existerade. They choose to grow inte IN the bed, but just next door, almost on the road! It was many Aquilegias only on 'The Fence' area which was rather far away.
Tre bilder på aklejor, 
Vänster och Nedan. 
De vackra blommorna kom alldeles själva till Doftkullen, men inte riktigt på bädden, de sådde sig just bredvid, nästan på garagevägen. De måste ha kommit från Staketet området som finns ganska lång ifrån, bara där var många aklejor, självsådda likaså. 
Above:  Flowers of Saxifraga  fortunei; Swedish name suggests that it uses to flower in autumn, but I know only that the picture was taken in 1998,  if in autumn? I have no idea..

Below: The beautiful  Dendranthema grandiflora, pale yellow daisies which I planted together with bulbs, in feets of the rose Iceberg, not there any more.. They flower with sunny colour in October!  (Pic from the 1st October 2005). You can also see branches of the cypress, which from 'dwarf' become a giant..
Ovan: Höstbräcka - men jag vet inte exakt när bilden var tagen utom 1998 år, om den verkligen blommar på hösten. Det liknar ganska mycket funkias blommor. 

Nedan: Den gula krysantemum  (Dendranthema grandiflora) var min favorite bland blommor. Den blekgula nyansen var den enda jag tyckte om utav gula färgerna - dessutom den blommade på senhösten (bilden tagen den 1sta oktober 2005) och förgyllar den höstliga tillvaron.. Den var planterad på 'slottet', efter den stackars döda rosen, tillsammans med lökväxter som blommar  på våren (det syns etiketter efter de var planterade). You can se den då enorma cypress som tränger sig på allt..
To the West-North Sida of the Garden
To the East-South of the Garden, p2
To the Start Page
Till den svenska Trädgårds sidan
To the Stone Bed
To the East-South garden part1
Till den svenska trädgårdssidan
To the Southern Side of the Garden
To the East-South of the Garden, p1
 To The GARDEN start page
Ovan:  Doftschersmin blommar för första gången sedan den var planterad på Doftkullen! Bredvid de vackra, självsådda pionvallmo.
Above:  Philadelphus coronarius in bloom, the first time since it was planted on 'The Scent Hill'. Next door -  the Papaver paeoniflorus, self-sown.
Above:  June or July 1998, on the edge of the bed some sorts of small-flowering plants, as  the Myosotis sylvatica 'Rosylva'  and  Saxifraga arendsii 'Peter Pan'. Unfortunately they have not been a long time there. I tried to plant new, but  without better results.
Ovan: På kanten av Doftkullen, nästan in i stenarna, de småblommande plantor var planterade, som:  Förgätmigej 'Rosylva'  och Rosenbräcka'Peter Pan'. Tyvärr stannade inte de tjussiga växterna mycket länge.. trots att jag försökte behålla dem och planterade nya, det var samma resultat, de försvinner ganska fort..
'The Scent Hill' ,  with the  big probability does not exist any more - besides, I have not got any more allowed to even look on anything in the garden I have created from zero. After my year-long illness in 2006 and Yngves sudden death in Mars 2007, his children and ex-wife tog over the house and the garden. They do not do any gardening at all, even make some damaging changes. I saw it myself when secretly went to see Woodland, which is easy to go in directly from the street. Now it looks more like it was at the beginning.. The garden does not exist in reality,  but on these pages, so long I am alive and pay for hosting, which is not so very long time ahead.
Doftkullen nu finns bara på de sidorna. Förresten jag kunde inte ens se vad som hänt, jag är portförbjuden. After min långa sjukdomen in 2006 och Yngves oväntat bortgång i 2007, fick jag aldrig even gå där att hämta mina saker, jag fick dem som var levererade till mitt hem. Jag vet från grannarna, att Yngves barn och f.d. fru bryr sig inget om trädgården, even gör några skador, ingen vet varför. En gång i största hemligheten såg jag lite på Woodlandet som var en pärla och som är lätt att komma i från gatan. Nu liknar den mer det som var i början.. Trädgården då existerar nu bara på mina sidor, så länge jag lever och betalar till hosten - men det blir inte så värst länge..