'Compassion', 'Emelie'
'Compassion' - modern climber, Tea Hybrid, Harkness 1973. Really Tea shaped flowers, cream-salmon-pink, tinted med apricot, with sweet fragrance. Austin reckons 'Compassion' as "one of the best in this class". I can agree. 'Compassion' is robust, healthy bush, almost without diseases (maybe once occasionally leaves), often flowering. I planted it in the autumn 1997, almost in Woodland, but more in edge of it and it could be windy there, and lately shady as well - 'Compassion' is behind 'Lykkefund' which has been grown quite huge last time. Despite of those not the best conditions the rose was healthy and abundant flowering. The bad winter 2000/2001 'Compassion' has survived well and without damages. But after even worse winter 2002/2003 that beautiful rose seemed to be dead..  Picture above: first buds in July 1998.

Compassion - modern klätterros, tehybrid, Harkness 1973 med typiska för tehybrider "ädla" blommor, fastän med visst "vild" och charmigt inslag i utseendet. Färgen är svårt att beskriva; crème-,  gammel- eller laxrosa med gul-aprikos toner. Rosen är ganska söt doftande. Austin skriver om rosen "en av bästa i sin grupp" och jag kan instämma. Rosen är robust, starkväxande, läderglänsande blad är för det mesta friska. Planterad hösten 1997. Trots sitt utsatta för vindar och skuggat läge i skoglandsbryn,, men bakom enorm växande Lykkefund,   klarade sig rosen oväntat bra, och övervintrade den dåliga vinter 2000/2001 utan värt att nämna skador. Men efter vinter 2002/2003 fick jag skära den helt ner och rosen verkade livlös. 
 Bilden ovan: första knoppar i juli 1998.
On the pictures above and below: 'Compassion' in July-August 1999
På bilderna ovan och nedanCompassion i juli-augusti 1999
Above: 'Compassion' the 21st July 2002
OvanCompassion den 21st juli 2002
Just next door at the 'Compassion' the white Astillbe arendsis 'Brautschleier',  honey-scented, was planted. Unfortunately the plant disappeared in next years.

Vid sidan om Compassion var planterad vit astillbe 'Brautschleier' som doftar  honung. Tyvärr försvann plantan i ett av nästa åren.
'Emelie' - Mellbye 1963, modern climber, sport of Leverkusen. Strong growing and healthy variety, not very known. Flowering repeating but not so often. Very nice colour on double flowers, mostly salmon-pink with orange shade. I planted it in the spring 1998, together with Rosa mulligani (which had no flowers a very long time) in the edge of Woodland. Fortunately, 'Emelie' flowered already the same year. The rose was planted in exposed to salt wind spot but it was doing surprising well. Almost no damages after winter, even after very hard, cold winter 2002/2003.

Emelie - Mellbye 1963, sport av Leverkusen. Kraftigt växande klätterros, remonterande. Färgen på de dubbla blommorna är utsökt, mest laxrosa med orange toner. Planterad tillsammans med Rosa mulligani (som väntade väldigt länge med blomningen) i skogsbryn eller Woodlandsbryn, våren 1998,  på utsatt för salta vindar läge, klarade sig rosen förvånande bra, utan vinterskador, inklusive ovanligt svår och lång vinter 2002/2003.. Blommade samma år som plantering.  
Above and Below: 'Emelie' - first flower in August 1998
Ovan och nedanEmelie - första blomma i 1998
'Emelie' in July 1999
Emelie i  juli 1999
This page was last updated on: 20 September, 2014
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses
'Emelie' in July 2001. Right: the tree on the pic there is the oak in the edge of the woodland. White flowers - the rose 'Lykkefund', yellow - the rose 'Rugelda'. 

Emelie i  juli 2001. Höger: trädet är en ek, precis i woodlandbryn. Vita blommor bakom är Lykkefund, gula - Rugelda.
Left:  'Emelie' the 27th June 2002. You can see that the rose grows almost in the woodland, on the edge of it; and 
Below: the 5th July 2002.  That year after unusual early and very warm spring the roses started to flower very early and very abundant.

Vänster:  Emelie  den 27de juni 2002. Man kan se att rosen växer nästan i woodlandet, fast snarare i woodlandsbryn; och 
nedan: Emelie den 5te juli 2002. Det var ovanlig tidig och varm vår det året och nästan alla rosor började blomma mycket tidigare och mycket rikt.
Mars 2003 : after very long and exceptionally for Sweden and for Gothenburg cold winter, I spotted 'Compassion' the 15th Mars, looking hopeless dead.. I only hoped that it is some life anywhere in the body of this beautiful rose...and it came again! 'Compassion' was alive again and was doing well! Below a picture taken next year,the 17th July 2000. I background the rose 'Lykkefund'.

I mars 2003 har jag kollat  Compassion  hur klarade hon den undantagligt för Sverige, och speciellt för Göteborg, långa och kalla vinter. Tyvärr, verkade stackars Compassion helt död.. jag bara hoppades att det ändå fanns en gnuta liv någonstans i den vackra rosen.. och hon så småningom vaknade till liv! Nedan bild pa rosen gjord nästa år, 17de juli 2004. Vita blommor bakom är klätterros Lykkefund.        
 'Emelie'
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Till svensk trädgårdssida
To Roses
'Emelie' can be warmly recommended as a charming climber, even in not ideal for roses conditions, but of course it would be better not to expose the rose to extremely windy positions. Rather hardy, but I do not know how far to north.  In better conditions it could be more healthy, but probably the black spots disease could  affect it anyway in some extension.

Emelie  kan rekommenderas till och med i platser långt från idealiska, men bättre om den inte bli direkt utsatt för starka, salta vindar. Det ser ut att rosen är ganska härdig, men hur länge mot norden vet jag inte. Svartfläcksjuka kan drabba rosen i alla fall, men i bättre läge kanske inte så farligt. 
Above there it was the last picture of the beautiful rose I have taken.   I had no idea that in April 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. Next year, 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children do not like gardening, completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.

Det var den sista bilden som jag hade tagit på den vackra rosen. Jag hade ingen aning om att i april året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och inte ska kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de tycker inte om att syssla med plantor eller sköta trädgården.  Man kan säga att den  trädgårdenjag skapade inte finns längre.         
Above there were the last pictures of the beautiful rose I have taken. Next 3 years the rose was doing a little worse - the support in the spot was an issue. And,  I had no idea that in April the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children do not like gardening, completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.

Det var de sista bilderna som jag hade tagit på den vackra rosen. Jag hade ingen aning om att i april året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och inte ska kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de tycker inte om att syssla med plantor eller sköta trädgården.  Man kan säga att den inte finns längre.         
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
Sign InView Entries