'Evelyn', 'Abraham Darby'
'Evelyn' - Austin 1991. "No longer one of the best of our roses" Austin wrote in his catalogue 'Handbook of Roses' in 1999 - and "particularly large,  apricot and pink flowers, shallow, saucer-like formation". I must say that my 'Evelyn' has rather cupped flowers and more pink than apricot.
'Evelyn' was planted in the autumn 1996 and started flowering in August 1997 (pic above). The first year, after a slowly start in the spring,  the rose was healthy and flowering very abundant, but next years 'Evelyn' was getting worse. It came much black-spot disease, more damages after winters and not much growth. Location for the rose was not the best either, neighbour-roses behind became too large. Anyway, 'Evelyn' is really the very charming rose if it is doing well. Its scent is famous, in fact - "..it has a wonderful fragrance similar in stile to an Old Rose, but with a sumptuous fruity note reminiscent of fresh peaches and apricot" (Austin) and even its name is "..for Crabtree&Evelyn, who used it in their range of rose perfumes". Yes, there is even a few cosmetics using that name, like 'Crabtree & Evelyn Rosewater'. Yes, 'Evelyn' is really very nice scented, indeed..

The pictures from 1996-2000 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

EvelynAustin 1991-"inte längre en av våra bästa rosor" skriver Austin i sin katalog 'Handbook of Roses', i 1999. Han beskriver blommor på rosen som särskilt stora, aprikos-rosa av lite plat fatform. Min Evelyn är inte alls plat i alla fall, snarare skålformade och rosa nyans överväger aprikos. 
Evelyn var planterad hösten 1996 och efter långsam start nästa våren började hon blomma, mest i augusti 1997 (bilden ovan). Första året blommade rosen verkligen rikligt och var robust och frisk. Tyvärr åren after var Evelyn bara sämre. Läget visade sig inte det bästa heller - stora rosor bakom som växte mycket och skuggade rosen kunde vara en orsak. Rosen övervintrade inte särskilt bra, var ganska mycket skadad och på sommaren drabbad av insekter och svartfläcksjuka. 
Ändå är Evelyn verkligen en charmerande ros, särskilt om hon mår bra. Hennes doft blev mycket berömd och även namnet fick hon after en firma, Crabtree&Evelyn, som använde sig rosens 'bukett' i sina parfum tillverkning (som 'Crabtree & Evelyn Rosewater).  Austin beskriver doften som gammeldagsrosornas berikad med fruktarom av persika och aprikos. Jo, Evelyn doftar verkligen fint och fräscht, fastän jag hade svårt att beskriva doften..

Bilderna  från 1997-2000 var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.
'Evelyn' in August 1997. It was planted in autumn 1996, in 'Buskage'
Evelyn i augusti 1997 - planterad hösten 1996 i Buskage.
Above and below: 'Evelyn' in 1998
Ovan och nedan: Evelyn i 1998
Bouquet of 'Evelyn' flowers in late November 1997. The rose was then apricot..
Bukett av Evelyns blommor i slut November 1997. Nu ser man aprikos nyans..
'Evelyn' in August 1999

Evelyn i augusti 1999
'Abraham Darby' - Austin as well, 1985. Austin describes the rose so: "A well formed shrub of shapely, bushy growth. In early summer it is studded with large, deeply cupped blooms in shades of pink, apricot and yellow and.. these continue to be produced for the remainder of the season". My 
'Abraham Darby' is not bushy at all and flowering repeats, but most of flowers are producing in July. The shrub is rather feeble, maybe because of too much shade and west, salt wind or because it grows too near of other roses. But flowers are superb -  in shape but first of all, in colour shades, and they are strong scented, I wish only they were less nodding.  My rose is not healthy at all - insects and black spot diseases affects it. It is growing poorly as well.

Abraham Darby är också Austin ros (1985). Den berömde rosodlare beskriver rosen så här: "Vällformad buske med harmonisk form och buskigt växtsätt. Tidigt på sommaren översållad med stora, koppformade blommor av rosa, aprikos och gula nyanser -- och de fortsätter produceras resten av säsongen". Min Abraham Darby är inte buskigt - snarare ganska klen och "finlemad", kanske på grund av att den står lite skuggigt och trångt, att inte tala om västvindar från viken. Rosen är inte frisk heller, den drabbas kraftigt av insekter (mest stekel) och svartfläcksjuka.  Rosen dessutom verkar tynnande - är allt mindre och blommar inte rikt.  Men blommorna är verkligen vackra och doftande.. 
'Abraham Darby' - first flowers, in August 1997. The rose was planted in the autumn 1996, in Buskage.

Abraham Darby  - första blommor, i augusti 1997. Rosen var planterad hösten 1996, i Buskage.
'Abraham Darby' in vase, September 1997
Abraham Darby i vas, september 1997
'Abraham Darby' in July 1998
Abraham Darby i juli 1998
'Abraham Darby' in July 1999
Abraham Darby i juli 1999
To Roses
Till svenska trädgårdssidan
TOP
BACK
BAKÅT
This page was last updated on: 19 September, 2014
BACK
In the years 2000-2001 'Evelyn' was doing worse. The shrub became smaller and the rose was not healthy. Flowering was poor. After hard winter 2002 the rose is rather much damaged. Maybe because of latest winters which were harder than usually in Gothenburg, and the worse was 2002/2003.. In June 2003 the rose seemed to be dead.  

Åren 2000 och 2002 var Evelyn i tynnande tillstånd. Rosen blev allt mindre, inte mer än 2-3 kvistar på hela ynka buske som blommade verkligen svagt. Kanske de senaste vintrarna som var inte de milda som det brukar vara i Göteborg hade bidragit till Evelyn nedgång. Efter den värsta, 2002/03, verkade rosen död.
'Abraham Darby'
'Abraham Darby' survived the hard winter 2002/2003 even better than the neighbour 'Victor Borge' which almost died.  Next 2 years the rose was not much better developed. And it was the last picture I have taken of the rose. I do not know what happened with it later. I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect both roses and  the garden and you can say that it does not exist any more.  
 
Abraham Darby overvintrad den stränga vintern 2002/2003 bättre än granne Victor Borge, som nästan frös ihjäl. Det var den sista bilden som jag tog på rosen. Den var inte bättre nästa 2 åren och jag vet inte vad som hänt med rosen senare åren.  Jag hade ingen aning om att  året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och  skulle inte kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta rosor och trädgården.  Man kan säga att den  inte finns längre
Above there were the last 2 pictures of the rose I have taken, the 11 July 2002.  Next 3 years the rose was not doing very well  but I do not know what happened with it. I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect both roses and  the garden and you can say that it does not exist any more.  

Det var de 2 sista bilderna jag hade tagit på rosen, den 11 juli 2002. Nästa 3 åren var rosen inte sårskilt iögonfallande men jag vet inte vad som hänt med den.  Jag hade ingen aning om att  året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och  ska inte kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta rosor och trädgården.  Man kan säga att den  inte finns längre.
'Abraham Darby' is doing not bad the 30th June 2003, even started flowering rather early

Abraham Darby  ser ut inte så värst den 30de juni 2003, till och med började blomma lite tidigare än vanligt.
till svenska trädgårdssidan
BAKÅT
till svenska trädgårdssidan
BAKÅT
To Roses
BACK
To Roses
BACK
TOP
TOP
To Roses 2000
Sign InView Entries