'Madame Piérre Ogèr', 'Heritage', 
'Heiderösslein', 'New Dawn' 
'Madame Pièrre Ogér' - Bourbon rose,  sport of the famous 'La Reine Victoria' grown by Verdier, 1878. The slender but rather tall (150-180 cm), not very vigorous shrub with charming flowers which "..have a form of small water lilies" as Beales describes the rose.  Colour pale silver-pink, alternated from almost white to intensive pink,  scented. 
The rose was planted in  the spring 1997 and already flowered the same year, but in late September (picture above). The rose is not resistant to black-spot disease and sometimes is much affected. 'Mme PO' grows in rather exposed to wind raised bed built of stones, long and narrow (ca 65 cm wide) which I named for 'The Fortress'. Some other roses were planted there as well - 'Maiden´s Blush', 'Bantry Bay', later also 'Heritage' - and latest, as a prolongation, the container of stones (70 cm high, ca 60 cm wide) has been built on the end of 'The Fortress' - and still two roses were planted: 'Heiderösslein' (moved from 'Rosarium') and 'New Dawn' which was thought  to climb a wooden pergola.
All the pictures with not exact date have been taken with the analog kcamera, Minolta-Riva.

Madame Pièrre Ogér är s.k. Bourbon ros. Det var en "sport " av en mycket berömd ros, La Reine Victoria. Den var hittad och odlad av  Verdier, 1878.  Busken växer smalt men ganska högt (150-180 cm), är "finlemmad", bladverket är ganska fult, tycker jag, bladen är inte glansiga utan för det mesta  ser trötta och nästan vissna ut vilket ger intryck att rosen är sjuk. Rosen är faktiskt inte den friskaste, i alla fall är inte resistent mot svartfläcksjuka. Den var mycket friskare första åren, men eftersom den är planterad i utsatt för blåst 'Fästningen', kanske blev den mer mottaglig med tiden. För 'Fästningen' kallade jag en upphöjd bädd byggd av stenar, lång och smal (ca 65 cm) där var flera andra rosor också planterade, börja från Maiden´s Blush, näst Bantry Bay, lite senare Heritage (flyttat från annat ställe) . Fästningen  avslutades av en stor behållare byggd av stenar (cementerad, ca 70cm hög och 60cm bredd) där ytterligare två rosor var planterad: Heiderösslein (flyttad från Rosariet) och New Dawn som skulle klättra i pergola, ansluten till denna och en annan,  liknande stenlådan. 
Alla bilderna med inte exakta datum var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva  
'Mme Pièrre Ogér' in July 1999
Mme Pièrre Ogér i juli 1999
'Mme Pièrre Ogér' - the shrub in June 2000
Mme Pièrre Ogér, hela buske i juni 2000
'Mme Pièrre Ogér' in August 1999
Mme Pièrre Ogér i augusti 1999
'Heritage' Austin 1984, one of more famous and beloved 'English Roses'. Charming, cup-shaped flowers - exact like Bourbon roses - with soft, clear pink colouring in the center and the outer petals fading almost to white. In Austin catalogue they describe scent as "..beautiful fragrance with overtones of fruit, honey and carnation on a myrrh background". Hm.. I must then smell it more attentive..
'Heritage' was planted first in 1996, in a raised bed nearby the cherry-tree, est-side of garden - but it did not thrive there at all, almost never flowered. I moved it to 'The Fortress' in the autumn 1998 - and the rose began a new life! It is almost quite healthy and growing well. And - it has got beautiful flowers! 'Heritage' is rather healthy rose and is doing well despite of  windy location.
All the pictures with not exact date have been taken with the analog camera, Minolta-Riva.

Heritage Austin 1984, kanske mest känd av de berömda "engelska" rosor. Blommorna är verkligen fängslande blicken, klotformade precis som bourbon rosor med ovanligt vacker rosa nyans som dessutom bleknar mot yttre blombladen. Austin i sin katalog beskriver rosens doft som "..underbar doft dominerad av frukt, honung och nejlikor med myrrha i bakgrunden". Jo.. jag måste då kolla en gång till.. 
Heritage var planterad first i 1996, i närheten av körsbärsträdet, i en upphöjd bädd mot öst, men den knappt levde där och blommade kanske någon gång, men jag har inte märkt det. Rosen höll på att tyna bort och när jag byggde 'Fästningen', flyttade jag rosen dit  hösten 1998. Heritage hade fått helt nytt liv där, började växa och har fått vackra blommor nästan på en gång. Heritage  klarar bra av det tämligen utsatta läge, är nästan frisk och verkar ganska härdig också.
Alla bilderna med datumet inte exakt, var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva.
First flowers in new life of 'Heritage' - October 1999
Heritage -Första blommor i nytt liv - oktober 1999  
'Heiderösslein' -  a little mystery rose variety, I believed. I thought it was maybe Kordes, but he and other as well, described in their catalogues only 'Heideröslein-NozomiOnodera 1968, which is crawling on the ground, 30 cm high - very typical ground-cover rose.   The rose I wanted was named 'Heiderösslein' (different spelling as well), R.moschata hybrid 
(Lambert 1932), the shrub-rose and I was a little confused because name and also flowers were actually very alike  'Nozomi' - rather small, apple-pink, single, born in clusters. I succeeded to find and  I have bought  the right rose-sort anyway and the plant is bushy, upright, ca 1m high. It was planted in 1996 in 'Rosarium' but it was not doing well there, all diseases affected it. I have moved the rose to the large container of stones at 'The Fortress' and, alike Heritage, the 'Heiderösslein' revived and recovered! Now this is a bushy, healthy shrub (some black-spot diseases get now and then almost all roses). And my 'Heiderösslein' you cannot find in any catalogue but Löve, Danish  rose-nursery.
All the pictures from 1997 - 2001 hjave been taken with the analog camera, Minolta-Riva

Heiderösslein - R.moschata hybrid. Jag tyckte det var något mystiskt med den, eftersom i Kordeskataloger fanns bara 'Heideröslein NozomiOnodera 1968 , som är mycket krypande marktäckande ros, 30 cm hög, medan jag hade läst för några år sedan om helt annan Heiderösslein (obs: lite annorlunda stavning!) som var buskros, moschata hybrid (Lambert 1932) med små, enkla, äppelrosa blommor i buketter, faktiskt liknande Nozomi. Jag var då lite förvirrad, men I alla fall  köpte jag den rätta 'Heiderösslein', som jag ville ha och den är upprätt buske ca 1m hög minst. Den var planterad i 1996 i Rosariet. Rosen trivdes där inte, det var alldeles för trångt och den var drabbad av alla sjukdomar, fastän blommade mycket. När jag byggde stenlådan som förlängning av Fästningen, flyttade jag Heiderösslein där. Precis som Heritage, vaknade rosen till bättre liv, växer nu buskigt och drabbas av svartfläcksjuka inte mer än alla andra rosor, fastän har lite trångt igen, delar stenlådan med New Dawn nämligen. Men rosen har det nu mer luftigt. Min Heiderösslein kan man inte hitta i någon katalog utom Löve, danska Rosenplanteskolen. 
 Alla bilderna från 1997-2001 var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva.
'Heiderösslein' - left: in 'Rosarium' 1997; the blue flower is a sort of DelphiniumRight: in stone-container, September 2000
Heiderösslein  - vänster: i Rosariet, 1997; blå blommor är en sort av riddarsporren; höger: i stenlådan, september 2000
'New Dawn' - Dreer 1930; modern climber, sport of 'Dr.Van Fleet'.  Often repeating with pale pink, shapely and scented flowers of medium size. I was not very imposed by that rose when I sow it on some places - I thought it was a little untidy when flowered over. But when my 'Coral Dawn' died, I needed a pink climber and it was easiest to buy 'New Dawn'. The rose is very fast and intensively growing, very bushy, but rather much susceptible to black-spot disease. The rose is described most often as a very tolerated to poor soil and conditions. In Sweden rather hardy, but not always doing well in zone over 4.

New Dawn - Dreer 1930, modern klätterros, sport från äldre sort Dr.van Fleet. Det är snabbt växande och livlig ros. Ganska mycket drabbad av svartfläcksjuka, ofta redan i juni. Jag var inte so mycket förtjust i rosen som jag såg på olika ställen, i Göteborgs Rosarium bl.annat, den var "skräpig" när blommade över. Men när min Coral Dawn dog, behövde jag en rosa klätterros och det var lättaste att köpa New Dawn i första bästa varuhuset. New Dawn är ofta beskriven som mycket tålig och inte krävande ros. Härdigheten är ganska bra, men tveksam över zon 4.
'New Dawn' 2000, left: June,  right: July, below: September. 
The pictures have been taken with the analog camera Minolta-Riva
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Left: 'New Dawn' in July 2001, and Gypsophila repens 'Rosea' (analog picture); 
Right below: the 24th June 2002


Vänster: New Dawn i juli 2001, i stenlådan hängbrudslöja Rosea (analoga bilden); 
 Höger nedan:  den 24de Juni 2002
'Heiderösslein' -  in the planter build of stones, July 2001
Heiderösslein  - i stenlådan, juli 2001
'Heiderösslein' -  still in av stones build planter, second bloom, 16th August 2002
Heiderösslein  - fortfarande i stenlådan, andra blooming, 16de augusti 2002
Left: 'Heritage' flirters with the flowering white neighbour - Pyracantha coccinea v. lalandi - June 2000. The rose has been doing well in unfavourable winter conditions in 2000/2001, it had not got any damages!

Vänster: Heritage i juni 2000 - i sällskap med vitblommande eldtorn. Rosen klarade förvånande bra mycket ogynnsamma väderlek i vintras, 2000/2001 och hade fått inga skador! 
Below right: 'Heritage' in beginning of July 2002
Nedan höger: Heritage i tidig juli 2002
Left:  First buttons that year ,  27June 2002
Vänster:  Första knoppar i år, 27 juni 2002
Below left and right: 'Heritage' in the end of August 2002
Nedan vänster och  höger: Heritage i slut augusti 2002
'Madame Pièrre Ogér' in  June 2002, 4 pictures below
Mme Pièrre Ogér i juni 2002, 4 bilder nedan
Left: 'Mme Pièrre Ogér' the 3th August 2002


Vänster: Mme Pièrre Ogér den 3dje augusti 2002
Right: 'Mme Pièrre Ogér' the 27th June 2002


Höger: Mme Pièrre Ogér den 27de juni 2002
Right:'Mme Pièrre Ogér' the  
30th June 2004


Höger: Mme Pièrre Ogér den 30de juni 2004
Left:'Mme Pièrre Ogér' the 28th June 2004


Vänster: Mme Pièrre Ogér den 28de juni 2004
I made even more pictures of the beautiful 'Mme Pièrre Ogér' through  years, you can see that I really loved that fragile rose, always a little bit tired with her beauty of heavy bolls-flowers. I was never fed up and could not resist her charm.. but after my long illness the year 2006 and Yngve's sudden death in Mars 2007 I have never fått att se again the garden I created. Yngve's children and his f.d. wife never alowed me even visit the garden. Unfortunately, they do not care at all about roses or gardening, so you can say the garden does not exist any longer.

Jag har gjort massor med bilder på den vackra Mme Pièrre Ogér genom åren, aldrig hade nog  av fotografering. Jag kunde inte stå emot her en aning trötta charmen  och sätt att bära de tunga av skönheten huvuden.. men efter min långvariga sjukdimen i 2006 och Yngves plötsliga bortgång i Mars 2007 fick jag aldrig mer att även se på trädgården jag själv slapat.. Desvärre, Yngves barn och f.d. fru som bor där nu bryr sig inte ett dougg om rosor eller trädgården, så man kan säga att den inte finns längre..
 'Heritage' 
  'Heiderösslein' 
'New Dawn'
Till svensk trädgårdssida
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses
'Heiderösslein' -  4th July 2004
Heiderösslein  - 4de juli 2004
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
To Roses 2000
Above: 'New Dawn' the 29th June 2003
Ovan:  New Dawn den 29de juni 2003
Above and Below: 'New Dawn' the 20th July 2004 
Ovan och nedan:  New Dawn the 20de juli 2004
Sign InView Entries
Now, when I am doing these pages, I think all the time about my roses, and even all other plants there in the garden I created. They have been like my children, they needed my or anybody's care. But they have not it any more and probably they will die, one by one. After my long illness in 2006 and Yngve's death in Mars 2007 I was not allowed to even see the garden and nowadays owners, Yngve's ex-wife and children do not like gardening, so you can say the garden  I created myself does not exist any longer.

När jag håller på dem ros-och trädgårdens sidorna, tänker jag vemodig om mina "barn", rosor och even varje plant jag lämnade, ofrivilligt, och jag vet att så småningom alla de dör. De behöver mycket omsorg som de aldrig får nu; efter min långa sjukdomen från April 2006 och Yngve's bortgång in Mars 2007, var jag portförbjuden till trädgården jag själv skapat och Yngves f.d. fru och barn gillar inte att syssla med plantor, så man kan säga att trädgården inte existerar längre.
New Dawn 2000, ovan vänster: juni, ovan höger: juli, höger: september. 
Bilderna var tagna med den analoga kameran Minolta Riva.