'Pippi Långstrump', 'Buff Beauty'
'Pippi Långstrumpis of delicious colour, coral-red with golden shimmer and it is slightly scented too. The rose is rather healthy and in better conditions can be quite bushy but of upright growth. I sow it, very big shrub, in a Garden Center.

Färg på Pippi Långstrump blommor är av ovanlig, korallröd nyans skiftande i gold och rosa. Blommorna doftar lätt och behagligt. Växtsätt är upprätt och rosen kan vara stor, buskig och robust i bättre villkor - jag såg den uppvuxen i plantskolan under glastak (Truellssen).
'Pippi Långstrump' - left in September 1998, right - July 1999. 
In the background: Acer negundo x variegata 'Flamingo'. 

Pippi Långstrump vänster i september 1998, höger - juli 1999. 
I bakgrunden en vacker, variegated japansk lönn 'Flamingo'.
'Pippi Långstrump' and its company in 'Buskage'.  Acer negundo x variegata 'Flamingo', the rose - 
'Chicago Peace', and Clematis viticella 'Little Nel' on the rose 'Maigold'. October 1999. Only a spot of sun on 'Pippi'.. see also the picture below, October 1999 as well.

Buskage - Pippi Långstrump i sällskap av lönn 'Flamingo', ros Chicago Peace och klematis 'Little Nel' ovanpå rosen Maigold. Oktober 1999. Endast fläck av sol på stackars Pippi.. det syns också på bilden nedan, samma tidpunkt.
'Buff Beauty' - Rosa moschata hybrid, Bental 1939. One of the most beautiful roses in the group of Musk. Sometimes it describes as the climber - maybe it is right, my rose started to climb.. on 'Maigold'. That huge shrub is just  behind  'Buff Beauty'.
'BB'´s medium sized, besides separate shoots which can even reach ca 2m! Its semi-double flowers are very beautiful, born in large trusses of apricot-yellow to buff-yellow colour. Slightly fragrant, repeating. But flowers are a little difficult to shoot - they are mostly noding and appearing often very low on the bush, almost on the ground. Because of that I have made only two pics! The rose is slowly at the start - it began grow high and became bushy after 4 years. Rather wide. Almost quite healthy.
'Buff Beauty' in September 1998
Buff Beauty i september 1998
This page was last updated on: 19 September, 2014
To Roses
Till svensk trädgårdssida
Buff Beauty är R.moschata hybrid, Bental 1939. Rosen är mycket uppskattad och betraktad som den vackraste av muskrosor. Somliga beskriver den som en klätterros. Möjligen rätt - min BB har skjutit upp mycket långt skott (ca 2m!) som började klättra i Maigold, mycket stor rosbuske precis bakom.
Blommorna är inte stora, halvfyllda, lätt gula med aprikos skimmer, bleknande till elfenbenvit. De sitter i buketter och är ganska mycket nickande, därför hade jag svårt att fotografera dem. Ofta blommar rosen mest nästan på marknivå och den väntade flera år till att växa större. Busken växer mest på bredden. Rosen är inte för mycket drabbad av sjukdomar.
'Buff Beauty' 
'Buff Beauty',  the 16th August 2001. 
Buff Beauty,  den 16de augusti 2001. 
'Pippi Långstrumpis a Tea Hybrid, Poulsen, 1989, so the rose is of Danish origin. The flowers are typical for Teas and of unusual colour. It is not very bushy but rather tall (150 - 180 cm). It was planted in spring 1996 on the only place I had then, allmost in the middle of Rugosa shrubs, mostly without sun and it did not flower that year at all. In spring 1997 I have moved it to the a little better spot, but still with some shadow hours. It vas rather hard vinter 1996/1997 and in the spring the rose seemed to be absolutely dead. The rose did not show any life signes untill July, when it surprised me with a green, living shoot! Then the rose has got first flower in October 1997. 'Pippi' is willing to flower despite very little sun on her spot. The hard winter 2001/2002 the rose was rather damaged, but after the much harder winter 2002/2003 damages were not so big.
                                     Above and Below: the first flower,  in October 1997.
All the pictures of 'Pippi' have been taken with the an alog camera, Minolta-Riva. 

Pippi Långstrump  är en söt tehybrid skapad av Poulsen i 1989, i Danmark altså, med utsökt korallröd färg och helt ädel form på medelstora blommor. Kan växa till ca1,5-2m. Planterad på våren  1996 bland stora buskar (då fanns inte en annan plats) i skugga orkade inte blomma första år, flyttat vår 97 till en aning bättre läge, men  fortfarande i långa timmars skugga. Sedan förflyttning trodde jag att den gick förlorat - inget minsta skott från jorden tills juni. Men sedan gick det fort och hon fick sina första blommor ungefär i oktober!  Blommade ändå också nästa åren trots oftast brist på solen - i hennes läge ganska stor. 
Pippi var ganska hårt skadad efter vinter 2001/2002 och blev klippt ner mycket, men efter ännu hårdare vinter 2002/2003 skadorna var inte så farliga.
                                      Ovan och nedan:  Den första blomman,  i oktober 1997.  
Alla bilderna på 'Pippi ' var tagna med den analoga kameran, Minolta Riva. 
The history has been almost repeated for poor 'Pippi Långstrump' in 2003, when after a very hard winter the rose  was totally damaged and I cut it down at all. It was no life sign until 21st July then I discovered the 1 cm long shoot! 'Pippi' grew quick and reached up to 1m, but the first flower button has come in October..
'Pippi' faktisk disappeared next years, but if came again after 2005 I will never know. I left the garden due to my long illness and after Yngve's unexpected death in Mars 2007, have never got access to the garden i created myself. Yngve's children and ex-wife who tog over the house have not alowed me even to visit the garden and they do not care about both roses and  any gardening, so the garden does not really exist any longer.

Historia av Pippi Långstrump var nära att upprepas - efter den stränga vintern 2002/2003 var hon så skadad, att jag fick klippa den helt ner. Det var inga livets tecken tills den 21sta juli, då jag hade upptäckt ett 1 cm långt skott vid marken! Pippi växte fort och i oktober var ca 1m lång, men första knoppen kom inte förrän början oktober..
Pippi försvann  nästa åren men om hon kom igen får jag aldrig veta. Efter min långvariga sjukdomen i 2006 och Yngves oväntat bortgång i 2007 fick jag aldrig mer att ens besöka trädgården som jag skapade själv. Yngves barn och f.d. fru som tog over huset sköter inte varken rosor eller trädgården, så kan man säga att den existerar nu inte längre.
To Roses 2000
To Roses
To Roses
To Roses
To Roses 2000
To Roses 2000
Till svensk trädgårdssida
'Buff Beauty',  the 22nd August 2002. 
The rose was damaged after hard winter 2002/2003 and cut rather much. Next years I have not taken pictures of the rose and later it happened that I described ovan, at the rose 'Pippi Långstrump'

Buff Beauty,  den 22dra augusti 2002. 
Rosen var ganska mycket skadad efter sträng vinter 2002/2003 och klipt ner  en hel del.
Nästa åren har jag inte tagit fler bilder på rosen, och det har hänt det som jag beskrev ovan, om rosen 'Pippi Långstrump'.