Important Places
How the 
has changed 
1995-2005
East - South
Part 2
To the Homesite
To the Garden Page
To the Patio, Entrance, Lawn
To The 'Fortress' border
To The Garden 10 Part 2 -West-North
'The Street'
'Gatan'
To the Important Spots West-North of Garden
Till trädgården (Svenska)
Till den upphöjda trädgården (Svenska)
To the Important Spots East-South of Garden 9 part2
To The Triangle
I have called 'The Street' the part of the Yngve's garden which was located along the street, from the lowest point when the long street going from the trafic circle swang and went upwards to the Yngves house, to the next turn, where the  'garage road' goes in on the Yngve's property. Down that piece of street was the edge of 'The Woodland', upper it was the slope with terraces I made in 1996-97 and called it 'The Street Terraces' .  The more upwards it was still the edge of the Yngve's garden, on which  I planted  some shrubs inclusive connifers and .. of course some roses. This part of 'The street' going upwards after 'The Street  Terraces' I included to the East-South Side of the garden and even a little bit of area along the Garage Road, where was one old, unknown rose shrub  and little stony surface where about year 2000 I created  'The Little Rosary', with several roses planted in. On the last piece of that garden  strip along the street I made a hedge, double - on the front, just at the street, the Acer campestre trees have been planted and behind them, the row of the Taxus, maybe baccata, shrubs . It was thought to be a protection from the sea blow for roses planted  in 'The Little Rosary'.
Jag kallade för 'Gatan' den gränsen av Yngves tomt som direkt följde den långa gatans sträcka från punkten, där den svängde från det lägsta läget uppåt, mot Yngves garage vägen som utgått från gatan och gick in i Yngves tomt emot hus och till slut - garaget. Den lägsta sträckan av 'Gatan' det var  kanten av den lägsta biten av Yngves tomt, som var  obrukbar, skräpig yta med stenar, stora ogräs och vilda buskar, samt ganska många stora träd - bara ekar var det 5 eller 6, inklusive 3 riktigt stora, men också rönnar och somliga okända för mig sorter. Det här ställen förvandlade jag, med Yngves hjälp,  till ett vackert 'Woodland' - hur, man kan se på flera 'pages' av min sida. Längst den biten av gatan som börjar going uppåt, det fanns slopningar från högre delen av trädgården neråt mot gatan, ganska skräpiga, med risiga vresrosbuskarna utan prydnadsvärde. Ja tog dem delvis bort, byggde terrasserna med stenar som var där gott om, och planterade.. vad? Naturligtvis rosor , men snyggare sorter och växelvis små barrbuskarna. Den biten kallade jag för 'Gatuterrasser'. 'Gatan' som jag kommer att beskriva här, det är sträckan från gatuterrassernas slut till punkten  där garagegatan börjar och svänger uppåt till Yngves hus och garage. På sista biten av 'Gatan' planterade jag, delvis på  lite upphöjda bädden, en häck av näverlönnar fördubblad med en rad av idegran bakom dem, för att de unga träd var verkligen glesa, de behövde några år och intensiv klippning att bli tätt. Häcken har jag anlagd för att skydda 'Lilla Rosariet' som var bakom, anlagd runt år 2000, där var planterade rosor.. 
This is the bit of 'The Street' most upstairs there already the hedge of Acer campestre has been planted an you can see a glimt of a rose flower. I grew myself Tanaceum niveum from seeds and planted there, they flowering very abundant but stayed only a couple of years. The street was yet only natural country road and it tog some years until it got asphalt-cover. It was spring 1998.
 Picture below: It is not Tanaceum, it is local sort, maybe planted a time ago by former owner of property, Cerastium tomentosum, my favourite groundcovered sort. Flowers are strong scented and silver-green leaves create a very decorativ matt after flowers fade and should be pruned down.
It was still 1998, June, the month when Cerastium is flowering. You can also see a first planted Taxus
Det var en bit av 'Gatan' som låg högst, och där redan i 1996 planterade jag häck av kanadensiska näverlönnen. Bakom skymtar en blomma av den okända rosen. Jag fyllde bädden med näverlönn med tagna från engelska frö plantor av snökrage (nytt namn!), som blommade kopiöst, men de var inte långvariga. Man kan se, att gatan var egentligen en lantlig väg, asphalten hade man lagd några år senare.
Nedan, på samma 'Gatan', vita blommor är inte snökrage, det är silverarv, planterad kanske av föregående ägare. Den är min favorit marktäckare. Blommorna kommer i juni, mycket starkt honung doftande och efter de tar slut, klipper man ner växterna och då kommer de silvergröna blad som bildar tätt, fin matta.
Båda bilderna var tagna i juni 1998 och man kan se på dem också första planterade idegranen
With time I made raised beds with stones on whole edge of garden also between 'The Street Terraces' and hedge and planted there rather many diferent plants. It was roses and Taxus shrubs, small Spiraea shrubs, Euonymus variegated white and 'gold' sorts, much Sedum as well and bulbs, even sommar flowers, like pansy or Heather on the autumn. Every year I constructed more an more nice and tidy the strip of garden along the street because I though it was a visit card of Yngves property. It was not important at all for me, that I was not paid or that it was not mine..
Med tiden har jag byggd mer upphöjda bäddar av stenar längs hela den gatubiten som var en kant av Yngves tomt och planterade bärbuskarna, andra små buskar, också sorter av fetblad, sommarblommor och höstblommor, även lökväxter - och naturligtvis rosor.. Jag ville ha den mer och mer snyggt ordnade för att det var ju slags visitkort för Yngves fastighet. Det spelade inget roll till mig att jag inte var betald eller att det inte var mitt..
Above the Narcissus ''Thalia'my big favourite but it is really difficult to keep it where planted, it is in my experience very shortlivad perennial. I planted it many times and it stayed högst 2 years. 
Right: The small early botanical tulips, Tulipa pulchella 'Little Beauty' planted below the Taxux shrub,
Below: Unknown for me tulips, nice colour.

All pictures are taken in 1998, with the analog camera Minolta Riva
Högst Ovan de vita narcisserna 'Thalia', som jag aldrig fick att stanna hos mig. De planterade jag ofta, men de stannar på platsen högst ett par år.
Ovan höger: Botaniska tulpanerna Tulipa pulchella 'Little Beauty' planterade i fötterna på idegran.
Vänster: Okända för mig tulpaner, snygg färgen.

Alla bilderna var tagna med den analoga kameran Minolta Riva, i året 1998.
Right: Peony-flowering double tulpaner  'Peach Blossom', early June 2002. Down on the picture Phlox douglasii 'Crackerjack' - you can see Acer campestre leaves.
Below: Pseudofumaria lutea (former 
Corydais luteaand pansies

Pictures has been taken with the analog camera Minolta Riva
Höger: Pionblommande tulpaner Peach Blossom i tidig juni 2002. Ner på bilden kuddflox Crackerjack och man kan se bladen av näverlönn.
Nedan: Gul nunneört och penséer  

Bilder var tagna med den analoga kameran Minolta Riva, i året 1998.
Below: July 1999 Aster tripolium (or Tripolium pannonicum or Tripolium vulgare) which came to me from the beach - knowing I liked it so much! Unfortunately disappeared the next year.
Picture taken with the analog camera Minolta Riva
Nedan: Juli 1999.  Strandaster som  kom själv här till mig från stranden där jag såg den och tyckte så mycket om, även funderade hur flytta några till trädgården! Tyvärr stannade inte här, det var säkert för torrt..
Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva
​Below: Pansies, a little damaged by wind, and Anemone blanda 'White Splendor', the 9th May 2003 
Nedan: penséer, lite skadade av blås, och balkansippor vita, White Splendor. Den 9de maj 2003.
 Left: It is Tanaceum niveum in the hedge, still 1998. You can also see blad of Acer capestre.
Below:  Cerastium tomentosum again, you can see a diference - flowers of Tanaceum are a litle larger. June 1998 
Vänster: Snökragen igen, i häcken, fotfarande i våren 1998. Syns också bladen av näverlönn.
Nedan: Silverarv igen. Man kan se skillnaden, snökragens blommor tycks vara större. 
​Above and Right: Catananche caerulea, in 1999 (Picture taken with the analog camera Minolta Riva) and the 5th August 2001
Ovan Vänster och Höger: Blåfibbla i fötterna på eken vid gatan, i 1999 (Bilden tagen men den analoga kameran Minolta Riva) och den 5te augusti 2001 
BelowThe rose 'Dortmund' is shaded by the huge Aquillegia vulgare sown here itself, the 6th June 2002. 
OvanRosen Dortmund i 1998, planterad 1997 nära eken, för liten att klättra, och inte heller fanns något att klättra i
Bilden tagen men den anloga kameran Minolta Riva) 
AboveThe rose 'Dortmund', here in 1998, not yet large enough to climb (not yet an arch to climb either), planted in front of the oak in autumn 1997.
Picture taken with the analog camera Minolta Riva
Nedan: Rosen Dortmund är skymt av stor akleja som sådde sig själv här - den 6te juni 2002.
Right: The rose-arch appeared just next door to the oak - för the rose 'Dortmund', and it tries to climb, but is still too small, in the middle of July 2001.
Picture taken with the analog camera Minolta Riva
HögerRosebågen installerades till rosen Dortmund 
ganska nära eken, och rosen försökte att klättra, men är fortfarande för liten. Mitt i juli 2001
Bilden tagen men den anloga kameran Minolta Riva) 
Right: A month later the rose 'Dortmund' on the arch, the 5th July 2002. 

Below: Rose-arch with the rose yet without flowers, but you can see how high it already climbed. Yu can see the blue-lilac Aquillegia this year as well!
Höger: En månad senare rosen Dortmund är redan på bågen -  5te juli 2002. 

Nedan: Rosenbåge än utan blommor, men man kan se hur högt är nu rosen på bågen,  den 10de juni 2003. De blå-lila aklejona är kvar sedan förra året!
This page was last updated: 30 September, 2014
Sign InView Entries
To the Homesite
To the Garden Page
To the Patio, Entrance, Lawn
To The 'Fortress' border
To The Garden 10 Part 2 -West-North
To the Important Spots West-North of Garden
Till trädgården (Svenska)
Till den upphöjda trädgården (Svenska)
To the Important Spots East-South of Garden part2
To The Triangle
After I left the garden due to my long illness and since after Yngve's sudden death in March 207,  I was not welcome any more in the garden which I created from a scratch. Yngve's former wife lives now in the house with his son. My work was not respected and the garden is now completely neglected, simply does not exist any more..
Efter min långvariga sjukdom och Yngves plötsliga bortgång i mars 2007, blev jag portförbjuden i trädgården som jag skapade från ingentingHans fru och son bor nu i huset och de uppskattar absolut inte mitt jobb. Trädgården blev fullkomligt utlämnat utan något skötsel och nu existerar bara på de sidorna.
Pictures in the years before 2001, and many also under year 2001, have been still made with compact analog camera, Minolta Riva. In winter 2001 Yngve has bought the new, digital camera, Olympus Camedia 860L and in 2003 as a Christmas present I have got from Yngve newest Olympus 750UZ, which I accidentaly broke, so I tog back in use my old Olympus C860L without zoom but with MACRO. Some pictures are not so bad really..
Bilderna tagna tills året 2001 och även flera under året är INTE digitala, jag fotade med Minolta-Riva, kompakt analog, mycket bra måste jag säga. Den första digitala kameran hade Yngve köpt i vinter 2001, Olympus Camedia 860L. Till Julen 2003 fick jag igen en ny kamera, Olympus 750UZ, mycket avanserad, men den blev broken av misstag och jag fick ta tillbaka min gamla Olympus utan ZOOM, men med MACRO - och eftersom jag lärde mig under tiden mycket mer hur man gör, så bilderna var nu bättre än förut.
Along 'The Street', on the South-East strip of garden some other roses have been also planted, all in the autumn 1997. They have got first flowers already next year, 1998.  Besides 'Dortmund', It was 'Galway Bay' and next door to it the 'Rosenstadt Zweibrücken'. A little higher over them  - 'Rosendorf Sparrieshoop', which supposed to be a climber, but not any arch was planned. 
Below: 'Dortmund' started flowering already in June; here flowers rather high on the arch, the 29th June 2003
Nedan: Rosen började blomma ganska tidigt - här blommorna ganka högt på bågen, den 29de juni 2003. 
Längst gatan, på den söder-östliga biten, blev ockå planterad andra rosor förutom Dortmund, alla på hösten 1997. De blommade redan nästa år, 1998. Det var: Galway Bay, helt intill - Rosenstadt Zweibrücken och lite högre ovan dem - Rosendorf Sparrieshoop som skulle vara klätterros, men någon båge till den var inte planerad.
Right and Below: 'Galway Bay'  in 1998. Below the rose there is Spiraea bumalda 'Little Princess'
Höger och Nedan: Galway Bay in 1998. I fötterna på rosen dvärgpraktspirea Little Princess
Below: 'Galway Bay'  in 2000
 Nedan: Galway Bay in 2000
Left: Spiraea bumalda 'Little Princess and Juniperus chinensis,   in July 2003
Vänster: Dvärgpraktspirea Little Princess och kinesisk blåen
Right and Below: 'Rosendorf Sparrieshoop' in 1998 and the 5th July 2002 
Höger och Nedan: Rosendorf Sparrieshoop in 1998 och 2002
Left and Below: 'Rosenstadt Zweibrücken' in 1998 and the 5th July 2002 
Vänster och Nedan: Rosenstadt Zweibrücken in 1998 och den 5te juli 2002
Above and Right: Uknown rose, possibly Rosa rugosa 'Hansa' - the 6th June 2002 and in late June 2004 
(Picture to the right is taken with the analog camera Minolta Riva)
Ovan och Höger: Okända rosen som kan vara Rosa rugosa Hansa - den 6te juni 2002 och  i sen juni 2004 
(Bilden till höger är tagen med den analoga kameran Minolta Riva)
3 pictures Below: Geranium 'Johnson's Blue' under Juniperus chinensis, the 23th June, the 25th June and 26th September 2005
3 Bilder Nedan: Näva Johnson's Blue den 23dje juni, 25te juni och 26te september 2005. 
Above and Below: Cyclamen hederifoium neapolitanum, the 15th October 2002 and the 29th September 2005 - so it minns that the plant thrives there! The decorativ leaves stay year around.
Ovan och Nedan: Little höstcyklamen den 15de oktober 2002 och den 29de september 2005. Det visar att plantan trivs där! De prydliga bladen stannar kvar nästan hela året.
To the Fortress
To the Important Spots West-North of Garden
To The Triangle
To The Triangle
To The Triangle
To The Triangle
To The Triangle