Important Places
How the 
has changed 
1995-2005
East - South
Part 2
To the Homesite
To the Garden Page
To the Patio, Entrance, Lawn
To the Balcony and Beneath
To the Important Spots West-North of Garden
Till trädgården (Svenska)
Till den upphöjda trädgården (Svenska)
To the Important Spots East-South of Garden part2
To The Triangle
To The Street
To The Garden 10 Part 2 -West-North
'The Fortress'
 Almost the first rose in the garden, Maiden's Blush, has been planted already in 1995 on the south side of The Garage Road, on the raised bed which I built from stones and called 'The Castle'. It was rather near to the street, from which the Garage Road went out and svang to the Yngve's property and just on the other side of he Road, 'The Rosary' has been just built.
I thought The Garage Road needed something alike on the other side and it seemed very natural to continue plantings as extending of 'The Castle'.  I was in love with roses - and I wanted to have more varieties.  But I could see that on the edge of the Garage Road the layer of soil on the rock was absolutely too shallow, the same like it was on the spot there Maiden's Blush was planted. It was needed to make a raised border either there, and I had then not enough soil to fill a large one, so I choose to make a narrow strip, sort of trough where it would be possible to plant some roses and many other plants. When I thought about the name of the new border, it came as natural that 'The Castle' must have a fortress, and my construction ressembled me a moat build around a midieval castle, so I called it 'The Fortress'. 'The Fortress' was then a continuation of Maiden's Blush 'The Castle'. On the picture above there is whole 'The Fortress' in June 1997.
So it looked like when I realized my plan and built 'The Fortress'. On the picture from May 1997 you can see, that it is not only 'The Fortress' there - the triangle shaped border has been created as well! It was not that high raised as 'The Fortress' because it would be needed tremendous amount of soil, but about 20 cm, which made possibly to plant there quite a lot of plants. The border I called 'The Triangle' and it is made a separate page about it.
 So it looked in July 1996 (seen from the house)- the poor quality lawn, and you can see The Garage Road and 'The Rosary' on the other side, built of stones. It was something alike I wanted to construct also on the other side of The Garage Road, in front of 'The Rosary'. It is difficult to see, but there is 'The Castle' with the rose 'Maiden's Blush' on the picture, just over the dog (Gabbi) head. 
Så såg det ut då jag upfyllde mina planer och byggde 'Fästningen'. På bilden från maj 1997 man kan se att det är inte bara 'Fästningen' där - en bädd av triangle form var också skapade! Det var inte samma mycket upphöjd som 'Fästningen' för att det skulle behövas väldigt stora mängder av jord, men det var upphöjt runt 20 cm som tillsammans med befintlig jord gjorde möjligt att plantera flera växter. Denna bädd kallade jag för 'Triangeln'  och det finns en separat sida för den.
 Detta är bilden på stället i juli 1996 (sett från huset) - en dålig gräsmatta  och man kan med möda se den här planterade i 'Slottet' rosen, på bilden just ovan huvud på hunden (Gabbi). Man kan också se 'Rosariet' på andra sidan garagevägen, byggt av stenar, och jag ville göra något liknande men mindre längst garage vägen här. 
 'Fastningen' och 'Triangel'  i juni 1997. På ändan ser man en pinne, det är eldtorn flyttad från Entré hit. Några rosor är planterade också, men de är små och inte  än blommar.
En av första rosor i Yngve's trädgård, 'Maiden's Blush', var planterad in 1995 på södra sidan garage vägen, ganska nära gatan, från vilken garage vägen utgick svängig in i Yngve's tomt. Det var mycket grunt där och jag byggde en nästan rund, mycket upphöjd liten bädd för rosen och jag kallade den för 'Slottet'. På andra sidan garage vägen 'Rosariet ' var redan byggt och jag tyckte att det saknade något liknande på 'Slottet' sidan, som kunde faktiskt vara förlängning av 'Slottet'..Och jag ville förstås fler rosor som jag blev förälskad i - och jag anade att det kunde vara möjligt att plantera några där, om bara skapas djupare jord lager, på liknande sätt som jag gjorde för 'Maiden's Blush'. Jag hade inte så mycket jord att göra mycket hög stor bädd, så kom jag på idén att bygga slags av smal tråg fylld med jord. Och för att det skulle vra förlängning av 'Slottet' så fick det namnet 'Fästningen'. Hur det såg ut efter det var gjort kan man se på bilden från juni 1997 (ovan)
'The Fortress' and 'The Triangle' in June 1997. En stick on the end there is Pyracantha 'Orange Glow' moved from Entré här. Some roses are also planted, but they are small and not flowering yet..            .
Sign InView Entries
This page was last updated: 30 September, 2014
'The Fortress' in 1997. You can see both sides of The Garage Road, 'The Rosary' on one and 'The Fortress' on the other. The first planted rose which was then on the beginning of 'The Fortress', the 'Maiden's Blush', is farer to the right and can not to be seen.
'Fästningen' i 1997. Man kan se både sidor av garage vägen, på en finns 'Rosariet', på andra -  'Fästningen'. Den första planterade där rosen som nu var i början av 'Fästningen' finns långt på höger och syns här inte.
'The Fortress' in July 1997. There 'Maiden's Blush' and 'Bantry Bay' are floweringBantry Bay was the next rose planted in 'The Fortress'. Next door to 'Bantry Bay' the Juniperus chinensis (possibly x pfitzeriana) has been planted, to be something green besides summer - it supposed to be dwarf. To the left from the 'Maiden's Blush' you can see many Bergenia and a Berberis wild bush. This is 'The Little Rosarium' to be, runt year 2000.
'Fästningen'i juli 1997. 'Maiden's Blush' är ganska stor och hon och Bantry Bay är blommig. Bantry Bay var den andra rosen planterad i 'Fästningen'.  Bredvid 'Bantry Bay' en kinesisk blåen var också planterad att ha lite grönska förutom sommaren.  På vänster sida rosen Maiden's Blush man kan se Bergenia blad och en buske som är en vild BerberisDet är stället där 'Lilla Rosariet' ska byggas runt året 2000.
'The Fortress' in July 1998.  The pink 'cloud' there they are Dianthus plumarius 'Rainbow Loveliness' which I grew myself and they have been there a couple of years. You can see a large empty area after 'The Fortress' is ending and on the same line something wooden, which is the flower container built at the beginning along the house wall. The empty space was looking to me as a space to make en gate through you could go in  and continue to the Yngve's house. Then I have got an idea to make here the rosen arch adjacent to 'The Fortress',  which could be a sort of gate, but without a door.  But to plant roses on the sides of the arch, I must have of course built something where roses could be planted i - and it would be good to prolongate 'The Fortress' and join all thing together for creating a closed space behind, sort od the 'garden room' in front of Yngve's house. What to built it of? The stones was only alternative!
'Fästningen' i juli 1998.  The rosa 'moln' i bädden det är fjädernejlikor som jag sådde själv och de stannade där några år.  På bilden är det slående att efter 'Fästningen' slutar, gapar en tom utrymme tills en av de trälådor för växter som var byggd runt husen (på höger sidan bilden). Det var uppenbart att man skulle göra något mellan, och det såg ut som en plats för en grind att gå genom till Yngves hus. Men jag skulle vilja något mer 'trädgårdmässigt' - så jag kom på idéen att bygga där rosenbåge! Att plantera rosor på bägge sidor av bågen det måste finnas planteringslådor som möjligtvis skulle utgå från 'Fästningen' och tillsammans skulle det blir en kontinuering och sort av 'en vägg' för en 'trädgårds rum' framför Yngves hus entré. Vad skulle det byggas av? Stenar hade varit ett enda alternative!
Left: 'The Fortress' in July 1999. Now you can see something stony at the end of 'The Fortress.' There are the stone containers, which I have been almost built ready, but to construct a solid arch between them was not possible for me and so far was nobody who could do it. Anyway kind of 'wall' to the garden's room was already made.
Below Right: The Dianthus plumarius 'Rainbow Loveliness' in July 1997
Vänster: 'Fästningen' i juli 1999. Nu kan man se något stenigt på endan av 'Fästningen' - det är stenlådor som var på gång och redan nästan färdiga! Förstås det var jag som byggde dem, men att göra rejäl rosenbåge låg inte i min förmåga. Man fick hitta någon som kunde göra det, men så länge ett trädgårdsrum vägg  framför Yngves hus var skapad.
Nedan: Fjädernejlika  Rainbow Lovelines i juli 1997. 
Below the stone container just joined to 'The Fortress' and ready, filled with soil. It was October 1998 and Pyracantha coccinea 'Orange Glow', which was growing on the end of 'The Fortress', just has got it's berries.
Vänster: Stenlådan som är färdig och även fylld med jord, redan ansluten till endan av 'Fästningen'. Den ska vara på vänster sida rosenbågen när den ska byggas. Det är oktober 1998 och eldtornet har fått sina bär.. 
Below:  Whole 'The Fortress' already with the rose arch between the stone containers, July 2001. The Garage Road has gott the new gravel cover.
Nedan: Hela 'Fästningen' även med rosenbågen redan byggd,  juli 2001.  Garagevägen has fått sprit ny grusbeläggningen.
The plants in 'The Fortress'
In 'The Fortress' was planted mainly roses - Bantry BayMadame Piérre Ogér and 'Heritage'  but some other plants as well. I mentioned the Chinese Juniper ( Juniperus chinense) and Euonymus fortunei 'Emerald and Gold'- but also bulbs, some alpines and flowering plants, some of them sown themselves, like f.ex. Malva moschata 'Alba'  
I 'Fästningen' var planterade framför allt rosor (Bantry BayMadame Piérre Ogér, Heritage), men också olika andra plantor. Det var små buskar som krypande blåen och gulbrokig  klätterbenved. På våren kommer lökväxter, och även visa perioder några stenpartiväxter. Några växter kom själv där, som till exempel vit myskmalva.  
Left:  The rose 'Bantry Bay' and Juniperus chinensis. White flowers are self-sown Malva moschata 'Alba' which came from the neighbour there it was growing in a gravel! But it must thrived in 'The Fortress', it was growing there under a couple of years. Here in July 2003.
The Picture was taken with the analog camera Minolta Riva.  
Vänster:  Rosen Bantry Bay och kinesisk en i 'Fästningen'. Vita blommor hör till den vita myskmalvan som sådde sig själv. Hon kom från granne, där hon växte in i gruset! Hon måste ha trivas i 'Fästningen' för att hon stannade ett par år där.
Här i juli 2003.
Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva.
Right:  The Malva moschata 'Alba' & Juniperus chinensis, The 18th June 2004.
Höger:  Den vita myskmalvan & kinesisk blåen, den 18de juni 2004
Left:  The Malva moschata 'Alba' The 26th June 2004.
Vänster:  Den vita myskmalvan, den 26te juni 2004
Above:  The Narcissus 'Ice Folies' the 18th April 2005.


Right: The same Narcissus 
became white, the 26th April 2005
Ovan:  Påskliljan 'Ice Folie' den 18de april 2005

Höger: Den samma plantan hade blivit helt vit, den 26te april 2005
Left:  The double Narcissus 'Lemon Beauty', the 26th April 2005 
Vänster:  Den dubbla påskliljan 'Lemon Beauty' den 26te april 2005
Right: Tulipa 'Lilac Wonder' the 13th May 2005
Höger: Tulpan 'Lilac Wonder', den 13de maj 2005
Left:  Arabis ferdinandi coburgi 'Variegata' in May 2001.

The Picture was taken with the analog camera Minolta Riva 
Vänster:  Den vita, caucasiska vitbrokiga fagertraven i maj 2001
Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva.
Left:  The Rose 'Bantry Bay, in June 2001.

The Picture was taken with the analog camera Minolta Riva 
Vänster:  Rosen 'Bantry Bay' i juni 2001.

Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva.
Above: The Rose 'Bantry Bay' in October 2001. Behind is 'The Triangle' with Aster amellus and Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' 
Ovan:  Rosen 'Bantry Bay' i oktober 2001. I bakgrunden höstaster och vit malört (eller silvermalört)
Above: The Roses 'Bantry Bay and 'Madame Piérre Ogér' with Juniperus chinense betweenin June 2002. I forgrund the blue Campanula lactiflora in 'The Triangle'.
Ovan:  Rosen 'Bantry Bay' och Madme Piérre Ogér med en kinesisk blåen mellan themi juni 2002. I förgrunden den blåa mjölkklockan i 'Triangeln'.
Above: Rose 'Bantry Bay the 22nd June 2002. Yngve's house in the background.
Ovan:  Rosen 'Bantry Bay' den 22dra juni 2002. Yngves hus i bakgrunden.
Above and Below: The Rose 'Bantry Bay' repeating bloom, the 3rd and 14th Agust 2002. Behind 'The Triangle' with Echinacea purpurea 'Magnus', lower - Juniperus chinensis
Ovan och Nedan:  Rosen 'Bantry Bay' remonterar, buketter den 3dje och 14de augusti 2002. Bakom 'Triangeln' med rudbekia 'Magnus'. Nedan rosen kinesisk blåen
LeftThe Rose 'Madame Piérre Ogér' with the Juniperus chinensis in 'The Fortresse', the 13th June 2002.
Vänster Rosen Madame Pérre Ogér med kinesisk blåen till höger, i Fästningen, den 13de juni 2002
Right: Rose 'Maiden's Blush' the 22nd June 2002

Below LeftRose'Maiden's Blush' the 6th July 2005
Höger: Rosen Maiden's Blush den 22dra juni 2002

Nedan Vänster Rosen Maiden's Blush den 6te juli 2005  
BelowRose 'Heritage' moved from 'The Rosary', the 30th June 2004
Höger: Rosen Heritage förflyttad från Rosariet,  den 30de juni 2004 
LeftRose 'Bantry Bay' repeating bloom' in end of August 2002
Below: 'BantryBay' the 10th September 2003. In the border you can see  Chinese juniper & Euonymus fortunei 'Emerald and Gold'
Vänster: Rosen Bantry Bay remonterar, slut av augusti 2002
Nedan: Bantry Bay den 10de  september 2003. Nedan rosen man kan se kinesisk blåen & gulbrokig klätterbenved.
LeftRose ''Madame Piérre Ogér the 28th June 2004

Below: 2 Pictures of 'BantryBay' the 6th July 2005. In the border you can see  Chinese juniper & Euonymus fortunei 'Emerald and Gold' 
Vänster: Rosen Madame Piérre Ogér  den 28de juni 2004

Nedan: 2 bilder på Bantry Bay den 6te  juli 2005. Nedan rosen man kan se kinesisk blåen & gulbrokig klätterbenved
'The Fortress' bacame with time a fantastic border, almost hedge, especially when was connected with the stone container and rose arch. It was a really effective entrance to the Yngves house. On the side adjacent to 'The Fortress' the pink climbing rose 'New Dawn' has been planted and in the container on the other side of arch, the yellow climbing rose 'Morgensonne'. Below is shown how the whole complex looked like in July 2003. Picture was taken med the analog cameran Minolta Riva.
 'Fästningen' blev en mycket effektfull bädd, man kan säga en häck, och tillsammans med stenlådorna och rosenbågen blev det en nästan pampig ingång till Yngves hus. I stenlådan ansluten till 'Fästningen' var klätterrosen  New Dawn planterad som mycket snabbt klättrade högt, och på andra sidan rosenbågen i stenlådan var rosen Morgensonne planterad. Den var också klättrande ros men mindre intensivt växande än New Dawn, så aldrig kom ovanpå bågen. Nedan på bilden man kan se nästan hela Fästningen med rosenbågen, rosor och stenlådorna, juli 2003. Bilden var tagen med den analoga kameran Minolta Riva.
To the Important Spots West-North of Garden
Till trädgården (Svenska)
Till den upphöjda trädgården (Svenska)
To the Important Spots East-South of Garden part2
To The Triangle
To The Street
To the Homesite
To the Garden Page
To the Patio, Entrance, Lawn
To the Balcony and Beneath
To The Garden 10 Part 2 -West-North
Pictures taken in the years before, and many under year 2001, even all of other pictures without exact datum, have been taken with compact analog camera, Minolta Riva. Since winter 2001 I have got my first digital camera, Olympus Camedia 860L. In winter 2003 I have got the newest Olympus 750UZ. Unfortunately it has been broken and I returned to my first, very simple Olympus C860L without zoom but with MACRO. Pictures are not so bad really.

Bilderna tagna tills året 2001 och även flera under året eller andra åren, om inte har exakta datum, är INTE digitala. Jag fotade med Minolta-Riva, kompakt analog, mycket bra måste jag säga. Min första digital kameran har jag fått i vinter 2001, Olympus Camedia 860L. Till Julen 2003 fick jag igen en ny kamera, Olympus 750UZ. Den var verkligen avancerad - till mig i alla fall, men bilderna var ännu bättre. Tyvärr förstördes kameran efter bara 1.5 år så jag fick ursäkta min gamla Olympus utan zoom, men med MACRO - och eftersom jag lärde mig under tiden mycket mer hur man gör, så bilderna var nu bättre än förut.
After I left the garden due to my long illness and since after Yngve's sudden death in March 2007,  I was not welcome any more in the garden which I created from a scratch. Yngve's former wife lives now in the house with his son. My work was not respected and the garden is now completely neglected, simply does not exist any more..
Efter min långvariga sjukdomen och Yngves plötsliga bortgång i mars 2007, blev jag portförbjuden i trädgården som jag skapade från ingentingHans f.d. fru och son bor nu i huset och de uppskattar absolut inte mitt jobb. Trädgården blev fullkomligt utlämnat utan något skötsel och nu existerar bara på de sidorna.