'Chinatown','Adolf Horstman',
'Sutter´s Gold' 
'Chinatown' Poulsen 1963, very nice rose with warm yellow shade flowers  occasionally lightly flushed with red on the outer petals edges. Lightly scented. It is described as a large shrub - sometimes even as a climber. My 'Chinatown' was never large, it was planted on a not favourable place because of lack of deeper soil layer somewhere else (the garden is lying on the rocks)  - namely deeply  behind of a  low Pinus,   possibly mugo,   and really large bush of rose 'Maigold', almost in R.rugosa hedge in 'Buskage', 1996. At the beginning it was some sun spot there, but in coarse of time all roses and bushes in neighbourhood grew up too much and poor 'Chinatown' was then almost entirely in shadow. It was doing worse and worse and after winter (2000/2001) seemed to be dead. But the 8th July 2001  I discovered a new, 40 cm tall shoot  there 'Chinatown' was buried (I believed, dead)! In spring 2003 the rose was in rather good condition. On the pictures (above and below) the first flowers in late July 1996.
Almost all pictures of 'Chinatown' have been taken with the analog camera Minolta-Riva

ChinatownPoulsen 1963 kunde vara mycket fin och stor buske om inte var felplanterad p.g.a. brist på djup jord på andra, bättre lägen (trädgården ligger på klippan). Rosen har fin, varm gul nyans, ibland med ljusröda ton ut mot blombladkanterna. Blommar i klasar. Fräscht, behagligt doftande. I litteratur beskriver man rosen som en stor buske, ibland även som klätterros, men stackars Chinatown hade inte fått någon chans i Yngves trädgård - den var planterad bakom alla andra rosbuskarna, som den stora Maigold, dessutom andra buskar, och mycket nära, nästan in i R.rugosa häcken, i Buskage, 1996.  Från början, när allt omkring var litet som nyplanterad, har rosen fått lite sol på sig i visa timmar på dagen - men så småningom blev det fullkomligt skugga där. Allt detta plus dålig vinter 2000/2001 gjorde att rosen vaknade inte till liv på våren, trodde jag, och t. o. m. tog jag bort etikett efter jag klippte ner döda grenar. Men jag hade fel! Den 8 juli 2001 upptäckte jag av slump ett 40 cm hög skott på platsen där rosen var begravd!  Hon levde! Och hon levde också våren 2003, i ganska gott tillstånd. På bilden ovan och nedan: första blommor mitt i juli, 1996. 
Nästan alla bilder på Chinatown var tagna med analog kameran Minolta Riva.
'Chinatown' in July 1997
Chinatown i juli 1997
So crowded 'Chinatown' lived..  August 1997. You can see on the picture the red shadows on the flower.

Så trångt bodde Chinatown.. augusti 1997. På bilden kan man se de ljusröda tonerna på blombladen.
'Adolf Horstman' - Kordes 1971, Tea hybrid. I have read about it and sow pictures and I belived I loved it. But I was a little disappointed when I sow the ros flowering. I did not quite liked the shape which was too plate and I thought it was too much red spots on the yellow petals. But still it was not uggly rose, anyway. It was planted in 1996 in 'Buskage', not in the best location either, likely 'Chinatown' and even fairly near it. It became also too much shadow in time and you could not see many flowers on 'Adolf Horstman'. Winter (2000/2001) almost killed the rose - I could not see any shoots or leaves on it in all June - but fortunately I discovered a ny, red shoot on the 5th July!  Despite of that 'Adolf Horstman' is reccommended as a frost hardy, it has got much damages after every winter, usualy mild in Gothenburg.
                                           On the picture below the first flowers in 1996.
All pictures from 1997 have been taken with the analog camera Minolta-Riva.

Adolf Horstman,  tehybrid, Kordes 1971.  En av första rosor som jag läste om och såg bilder på, och har fallit för den. Jag planterade den i Buskage, 1996, ganska nära Chinatown vilket innebär att också den rosen växte mest i skugga efter några år. När rosen började blomma var jag lite besviken - jag tyckte inte mycket om vare sig formen eller färgen. Jag tyckte att rosen var lite för platt och att det var för mycket röda fläckar på den gula blomman; i alla fall var det sämre än på bilderna, tyckte jag.. Rosen är beskriven som frosthärdig, men den fick alltid stora skador efter vinter, och även efter  winter 2000/01 då verkade rosen helt död fick jag  klippa den helt ner. First den 5. juli har jag upptäckt ett nytt, rött skott!  
                                              På bilden nedan första blommor, 1996.
Alla bilder från 1997 var tagna med analog kamera Minolta Riva.
Above and below: 'Adolf Horstman' in July 1997
Ovan och nedan: Adolf Horstman i juli 1997
'Adolf Horstman' in late August 1997. The red tones are more intensive.
Adolf Horstman i augusti 1997. Röda schatteringar är nu betydligt starkare.
'Sutter´s Gold' Swim-Armstrong 1950. Tea hybrid, sunshine yellow with orange shadings. Very beautiful flowers, in shape and colour, scented. The slender shrub at my garden because of lack of better place (with deep soil), of coarse!  Planted in the spring 1996, exact at the border of a "lower terrace" in 'Buskage', just against 'Victor Borge'.  Relatively tall, ca 150 cm. Not resistant to black-spot disease.

Below pictures of 'Sutter´s Gold' in 1996; left: July, first bud, right: December.  
All pictures were taken with the analog camera Minolta-Riva

Sutter´s Gold tehybrid, Swim-Armstrong 1950. Vackra, ädla solgula blommor skiftande i orangeröd på yttre kronblad, lätt doftande. I Yngves trädgård är busken mycket smal (på grund av trängsel) men ganska hög,  ca 150 cm. Planterad våren 1996 vid kanten av s.k. nedre terrassen i Buskage, mitt emot Victor Borge. Drabbad ofta av svartfläcksjuka. 

Nedan bilder på rosen i 1996, vänster: juli, första knoppen,  höger: december. 
Alla bilder är tagna med en analog kamera, Minolta Riva.
 'Sutter´s Gold' in late June 1998. Picture has been taken with the analog camera Minolta-Riva
Sutter´s Gold i slut juni 1998;  Bilden tagen med en analog kamera, Minolta Riva 
 'Sutter´s Gold' in late August 2000,  Picture has been taken with the analog camera Minolta-Riva
Sutter´s Gold i slut augusti 2000. Bilden är tagen med en analog kamera, Minolta Riva 
This page was last updated on: 20 September, 2014
To Roses
Till svenska trädgårdssida
To roses
To roses
The rose was doing worse and worse - the rose bushes and the oak tree behind became much taller and the rose was in the deeper shadow then. It did not grow much, but the beautiful flowers came anyway.. 
Next year, 2003, the rose disappeared at all! The tiny shoots were completely dead and I cut all down. You could hardly see WHERE  'Adolf Horstman' was before!
Next year, 2004, the miracle occurred! Suddenly, in the end of June, I discovered a little rose plant, not more than 25-30 cm tall..with a bud on the top! It was 'Adolf Horstman'!
Unfortunately the next year the rose disappeared again.  I have no idea what has happened later. I had no any access to the garden any more.  

På grund av stor tillväxt av buskar och rosbuskar omkring och större skugga också av eken i bakgrunden, blev rosen allt svagare med åren och bara en liten planta på ca 25-30 cm som kom efter vinter; ändå blommade den stackare! Nästa år, 2003, var det lilla skottet helt dött, jag fick klippa det ner och strax efter kunde man inte ens hitta stället där Adolf Horstman växte.. 
Nästa år - 2004 i slut juni, upptäckte jag med häpnad en liten rosplanta djupt i buskarna - med knoppen på toppen! Det var onekligen Adolf Horstman! Vilken tuff kille!
Tyvärr året 2005 rosen försvann igen. Vad hände senare har jag ingen aning om. Jag hade inte fått tillgången till trädgården längre.
'Sutter's Gold'
'Adolf Horstman'
 'Chinatown' the 23 June 2002
 Chinatown  den 23 juni 2002
Two pictures above:  'Adolf Horstman' the 6 August 2002.
Två bilder ovan: Adolf Horstman den 6 augusti 2002.
 'Sutter´s Gold' the 22 June  2003
Sutter´s Gold  den 22 juni 2003
Above there were the last pictures of the rose I have taken. Next 2 years the rose was not much more developed. And I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.

Det var de sista bilderna jag hade tagit på rosen. Nästa 2 åren var rosen inte särskilt iögonfallande, och jag hade ingen aning om att året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och ska inte kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta trädgården.  Man kan säga att den  inte finns längre.
Above there were the last pictures of the rose I have taken. Next 3 years the rose was not much developed. And I had no idea that the year 2006 I will fell ill and will not be able even visit the garden, several months. The year 2007 in March Yngve has passed away. I have not any access to the garden any more. Yngve's former wife who lives now in the house and children completely neglect the garden and you can say that it does not exist any more.

 Det var de sista bilderna jag hade tagit på rosen. Nästa 3 åren var rosen inte särskilt iögonfallande, och jag hade ingen aning om att  året 2006 skulle jag bli drabbad av mycket allvarlig sjukdom och inte ska kunna ens besöka trädgården i flera månader. In mars 2007 har Yngve  fått stroke och gått bort. Jag hade inte ens fått någon insikt in i trädgården. Yngves förre detta fru bor nu där med his son och de bryr sig ingenting om att sköta trädgården.  Man kan säga att den  inte finns längre.
To roses
Till svenska trädgårdssida
To roses
Till svenska trädgårdssida
Till svenska trädgårdssida
To roses 2000
To roses 2000
To roses 2000
To Roses
To roses 2000
To roses 2000